KR QUANTEC extra

KR QUANTEC extra เป็นหุ่นยนต์อเนกประสงค์มากที่สุดในตระกูลเดียวกัน ด้วยน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 90 ถึง 210 กิโลกรัม และระยะการยืดสูงถึง 3,100 มิลลิเมตร ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย หุ่นยนต์อเนกประสงค์นี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับความเร็วและความแม่นยำสูงสุด

มีหุ่นยนต์ KR QUANTEC extra จำหน่ายในน้ำหนักบรรทุก ระยะการยืดและตำแหน่งในการติดตั้งที่แตกต่างกัน มีรุ่นสำหรับโรงหล่อให้เลือกสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น เปียกชื้นและร้อน เราได้ทำการพัฒนารุ่น HA ที่มีแกนมือแม่นยำเป็นพิเศษสำหรับความแม่นยำสูงสุดในการใช้งานเลเซอร์ หรือการวัดชิ้นส่วนประกอบ

90 - 210 น้ำหนักบรรทุกเป็น กก.

2495 - 3095 ระยะยืดเป็น มม.

ผลประโยชน์


หุ่นยนต์อเนกประสงค์ในหุ่นยนต์ตระกูล QUANTEC

KR QUANTEC extra เป็นหุ่นยนต์ที่มีความสามารถรอบด้านในหุ่นยนต์ตระกูล QUANTEC ซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะกับความเร็วสูง การลดการเคลื่อนที่ของมวลสารเอื้อให้หุ่นยนต์กำหนดมาตรฐานใหม่ในความแม่นยำและประสิทธิภาพการทำงาน

บำรุงรักษาน้อยและมีประสิทธิภาพสูง

20,000 ชั่วโมงการปฏิบัติงานของ KR QUANTEC extra ทำให้หุ่นยนต์มีช่วงเวลาการบำรุงรักษายาวนานที่สุดในตลาด เพื่อการเพิ่มผลผลิตได้สูงสุด โดยโครงสร้างมั่นคงเป็นพิเศษที่ปรับให้เหมาะกับ FEM จะชดเชยแรงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตได้อย่างง่ายดาย

รับประกันความแม่นยำสูงสุด

KR QUANTEC extra มีความเที่ยงตรงไม่เหมือนกับหุ่นยนต์อื่น ด้วยการออกแบบกลไกที่มีความพิเศษ หุ่นยนต์จึงทำการผลิตซ้ำได้สูงสุดและมีรอบเวลาการทำงานที่ไม่เหมือนใคร

KR QUANTEC extra ที่ DMG Mori

KR QUANTEC extra ทำการนำชิ้นงานเข้าและออกจากเครื่องจักรกลได้ด้วยความแม่นยำสูงสุดที่ DMG Mori

KR QUANTEC extra ภาพรวมข้อมูล

KR 90 R3100 extra HA KR 90 R3100 extra C-F-HP KR 90 R3100 extra F-HP KR 90 R3100 extra C KR 90 R3100 extra KR 90 R2900 extra HA KR 120 R2900 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra C KR 120 R2900 extra KR 120 R2900 extra F-HP KR 150 R2700 extra F-HP KR 150 R2700 extra C KR 150 R2700 extra KR 150 R2700 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra KR 180 R2500 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra C KR 180 R2500 extra F-HP KR 210 R2700 extra
หมวดหมู่
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
รูปแบบโครงสร้าง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
รูปแบบโครงสร้าง ส่วนขยาย 1
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
รูปแบบโครงสร้าง ส่วนขยาย 2
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
มาตรฐาน
โรงหล่อ
โรงหล่อ
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
โรงหล่อ
มาตรฐาน
มาตรฐาน
โรงหล่อ
โรงหล่อ
มาตรฐาน
มาตรฐาน
โรงหล่อ
มาตรฐาน
โรงหล่อ
มาตรฐาน
โรงหล่อ
มาตรฐาน
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม ส่วนขยาย
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
โหลด
90 กก.
90 กก.
90 กก.
90 กก.
90 กก.
90 กก.
120 กก.
120 กก.
120 กก.
120 กก.
150 กก.
150 กก.
150 กก.
150 กก.
180 กก.
180 กก.
180 กก.
180 กก.
210 กก.
โหลดปกติ
140 กก.
140 กก.
140 กก.
140 กก.
140 กก.
140 กก.
170 กก.
170 กก.
170 กก.
170 กก.
200 กก.
200 กก.
200 กก.
200 กก.
230 กก.
230 กก.
230 กก.
230 กก.
260 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
3095 มม.
3095 มม.
3095 มม.
3095 มม.
3095 มม.
2896 มม.
2896 มม.
2896 มม.
2896 มม.
2896 มม.
2696 มม.
2696 มม.
2696 มม.
2696 มม.
2496 มม.
2495 มม.
2495 มม.
2496 มม.
2696 มม.
จำนวนแกนที่ควบคุมได้
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ (ISO 9283)
±0.05 มม.
±0.06 มม.
±0.06 มม.
±0.06 มม.
±0.06 มม.
±0.05 มม.
±0.06 มม.
±0.06 มม.
±0.06 มม.
±0.06 มม.
±0.06 มม.
±0.06 มม.
±0.06 มม.
±0.06 มม.
±0.06 มม.
±0.06 มม.
±0.06 มม.
±0.06 มม.
±0.06 มม.
น้ำหนักบรรทุกทั้งหมดที่กำหนด
1129 กก.
1084 กก.
1092 กก.
1092 กก.
1092 กก.
1121 กก.
1084 กก.
1084 กก.
1084 กก.
1084 กก.
1068 กก.
1068 กก.
1068 กก.
1068 กก.
1059 กก.
1059 กก.
1059 กก.
1059 กก.
1068 กก.
ตำแหน่งการติดตั้ง
พื้นห้อง
เพดาน
พื้นห้อง
เพดาน
พื้นห้อง
พื้นห้อง
เพดาน
เพดาน
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
เพดาน
พื้นห้อง
เพดาน
พื้นห้อง
เพดาน
เพดาน
พื้นห้อง
พื้นห้อง
อุึณหภูมิแวดล้อม
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
ชุดควบคุม
ระดับการป้องกัน
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
ระดับการป้องกันของมือหุ่นยนต์หลัก
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
ไปยังหน้าดาวน์โหลด

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้