Automatisering, Industriële robotarm

KUKA Ready Packs

แพคเกจหุ่นยนต์ทั้งหมดของคุณจะประกอบด้วยหุ่นยนต์ การควบคุม แผงควบคุมและซอฟแวร์ - ที่ใช้เวลานานสุด 2 สัปดาห์สำหรับการจัดส่ง

KUKA Ready Pack: ข้อดีที่ไม่เหมือนใครในแพ็คเกจเดียว

การจัดส่งใช้เวลานานสุด 2-4 สัปดาห์สำหรับแพ็คเกจที่มีประสิทธิภาพสูงตามขนาดการวัด ซึ่ง KUKA Ready Packs ช่วยให้เป็นไปได้ คุณสามารถเลือกรุ่นหุ่นยนต์ขนาดเล็กจากตระกูลหุ่นยนต์ที่ผ่านการรับรองของเรา ชุดควบคุมที่กำหนดค่าล่วงหน้า อุปกรณ์ใช้งานด้วยมือและซอฟต์แวร์ซึ่งมีอุปกรณ์เสริมตามที่เลือกให้เหมาะสมกับรูปแบบความต้องการของคุณ และจะมีทีมที่ไม่เหมือนใครภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุด

KUKA Ready Packs เป็นการรวมโซลูชั่นแพ็คเกจจากผลิตภัณฑ์ KUKA ประสิทธิภาพสูงที่เลือก เข้ากับความรวดเร็วในการจัดส่ง*และเงื่อนไขที่ดีที่สุด และทั้งหมดอยู่ภายใต้คุณภาพของ KUKA ที่ผ่านการรับรองแล้ว

* Lead time ready to ship

ภาพรวมของชุด KUKA Ready Pack ทั้งหมด:

KUKA Ready Pack หุ่นยนต์ของ KUKA ชุดควบคุมระบบ แพ็คเกจฟังก์ชันและเทคโนโลยี

KR AGILUS Pack

KR AGILUS:

 • KR 6 R700 
 • KR 6 R900 
 • KR 10 R1100 
 • KR 10 R900

KR C4 compact

KUKA.SystemSoftware
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น

KR 3 AGILUS Pack

KR 3 AGILUS:

 • KR 3 R540

KR C4 compact

KUKA.SystemSoftware
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น

LBR iiwa Pack

LBR iiwa:

 • LBR iiwa 7 R800 Media-Flange Electric/Touch Pneumatic
 • LBR iiwa 14 R820 Media-Flange Electric/Touch Pneumatic

KUKA Sunrise Cabinet

KUKA SunriseOS

KR CYBERTECH Pack

KR CYBERTECH:

 • KR 16 R1610-2 w/o ES
 • KR 16 R1610-2 with defined ES

KR C4

KUKA.SystemSoftware
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น

KR CYBERTECH nano Pack

KR CYBERTECH nano:

 • KR 10 R1420

KR C4 compact
KR C4 smallsize-2

KUKA.SystemSoftware
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น

KR 60 Pack

KR 60:

 • KR 60-3

KR C4

KUKA.SystemSoftware
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น

KR QUANTEC PA Pack

KR QUANTEC PA:

 • KR 180 R3200 PA

KR C4

KUKA.SystemSoftware
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น

ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม