เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานเชิงเส้น

ผู้ผลิตส่วนประกอบในอุตสาหกรรมเครื่องบินและรถยนต์ รวมถึงในอุตสาหกรรมการแพทย์และพลังงานจำนวนมากขึ้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องเชือ่มแรงเสียดทานเชิงเส้นเมื่อประกอบวัสดุจำนวนมาก

Thompson บริษัทของกลุ่ม KUKA ได้เสนอโซลูชันเชิงนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์กระบวนการเชิงเส้นที่เป็นไปได้อย่างเต็มที่ ข้อได้เปรียบของคุณคือการประหยัดวัตถุดิบได้อย่างมีนัยสำคัญ ผลผลิตที่สูงขึ้น การใช้พลังงานน้อยลง และการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง

เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานเชิงเส้นที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ

เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานเชิงเส้นเป็นกระบวนการที่เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบชิ้นส่วนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นวัสดุที่ดำเนินการยาก KUKA ร่วมมือกับ Thompson ในการเสนอเครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกระหว่างเครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานเชิงเส้นสองรุ่นของเรา เลือก: LR20 สำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็กหรือ LR100 สำหรับส่วนประกอบขนาดใหญ่


เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้