Puntlassen

การเชื่อมแบบจุด

การเชื่อมแบบจุดเป็นรูปแบบการเชื่อมด้วยความต้านทาน โดยส่วนใหญ่กระบวนการนี้ถูกนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการแบบจุดเดลต้าสร้างการเชื่อมต่อด้วยวัตถุดิบที่ไม่สามารถเชื่อมได้ เช่น อะลูมิเนียม 

การเชื่อมแบบจุด: เทคโนโลยี

การเชื่อมแบบจุดสร้างการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งโดยใช้แรงดันสูงบนพื้นผิวขนาดเล็กสัมพัทธ์และพลังงานสูงในรูปแบบกระแสไฟฟ้า พารามิเตอร์ที่สำคัญในการเชื่อมแบบจุดได้แก่:

  • กระแสไฟฟ้า
  • ความต้านทาน
  • ความร้อน
  • แรงดัน

ขั้วการหลอมทั้งสองจะกดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันในการเชื่อมแบบจุด จากนั้นจะเปิดสวิตช์กระแสไฟฟ้าการเชื่อม ความต้านทานที่หน้าสัมผัสทำให้เกิดความร้อนเทอร์โมอิเล็กทริก: การหลอมเหลวจะเกิดขึ้น

จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกเปิด วัสดุเหลวจะแข็งขึ้น และจะได้การเชื่อมที่ไม่สามารถถอดออกได้ ในขณะลดความเย็นของการหลอมจะต้องมีแรงดันที่เพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดรู

การเชื่อมแบบจุดอัตโนมัติ

เพื่อลดรอบการทำงานในการเชื่อมแบบจุดและเพื่อทำการเชื่อมอะลูมิเนียม การเชื่อมแบบจุดอัตโนมัติจึงมีความเหมาะสมที่สุด KUKA จะมอบให้คุณด้วยสองกระบวนการสำหรับการผลิตของคุณ:

  • จุดเดลต้า: แถบการทำงานที่หมุนเวียนระหว่างขั้วไฟฟ้าและแผ่นโลหะที่จะเชื่อม (เช่น อะลูมิเนียม) จะขยายเวลาที่หยุดเคลือ่นไหวที่ขั้วไฟฟ้า นอกจากนี้แถบการทำงานจะมีความต้านทานไฟฟ้าที่สูง ดังนั้นจึงสามารถจ่ายพลังงานความร้อนเพิ่มเติมจากด้านนอกไปยังด้านในได้ในระหว่างกระบวนการเชื่อม คุณจึงใช้พลังงานน้อยลง ซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมอะลูมิเนียม
  • RoboSpin: หุ่นยนต์จะหมุนปืนเซอร์โวในระหว่างกระบวนการเชื่อม: การเชื่อมและการเคลื่อนที่ของแขนจับจะไม่ดำเนินการต่อเนื่องกัน แต่ทว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกัน การเชื่อมแบบจุดส่งผลให้รอบการทำงานลดลง

การเชื่อมแบบจุด: ข้อได้เปรียบ

คุณสามารถทำการเชื่อมแบบจุดได้โดยใช้เทคโนโลยีการดำเนินการสำหรับจุดเดลต้าและ RoboSpin ของเรา: 
  • รอบการทำงานที่เร็วขึ้น
  • การผลิตที่ประหยัดขึ้น
  • การเชื่อมวัสดุที่แตกต่างกันมาก

Automated resistance spot welding with RoboSpin process: shorter cycle times and higher welding quality even for joining aluminium

The robot rotates the servo gun during the welding process, thus significantly increasing the service life of the electrode caps.

โปรดติดต่อเรา เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณและค้นหาโซลูชันอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับการผลิตของคุณ


การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้