Puntlassen

การเชื่อมแบบจุด

การเชื่อมแบบจุดเป็นรูปแบบการเชื่อมด้วยความต้านทาน โดยส่วนใหญ่กระบวนการนี้ถูกนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการแบบจุดเดลต้าสร้างการเชื่อมต่อด้วยวัตถุดิบที่ไม่สามารถเชื่อมได้ เช่น อะลูมิเนียม 

การเชื่อมแบบจุด: เทคโนโลยี

การเชื่อมแบบจุดสร้างการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งโดยใช้แรงดันสูงบนพื้นผิวขนาดเล็กสัมพัทธ์และพลังงานสูงในรูปแบบกระแสไฟฟ้า พารามิเตอร์ที่สำคัญในการเชื่อมแบบจุดได้แก่:

  • กระแสไฟฟ้า
  • ความต้านทาน
  • ความร้อน
  • แรงดัน

ขั้วการหลอมทั้งสองจะกดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันในการเชื่อมแบบจุด จากนั้นจะเปิดสวิตช์กระแสไฟฟ้าการเชื่อม ความต้านทานที่หน้าสัมผัสทำให้เกิดความร้อนเทอร์โมอิเล็กทริก: การหลอมเหลวจะเกิดขึ้น

จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกเปิด วัสดุเหลวจะแข็งขึ้น และจะได้การเชื่อมที่ไม่สามารถถอดออกได้ ในขณะลดความเย็นของการหลอมจะต้องมีแรงดันที่เพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดรู

การเชื่อมแบบจุดอัตโนมัติ

เพื่อลดรอบการทำงานในการเชื่อมแบบจุดและเพื่อทำการเชื่อมอะลูมิเนียม การเชื่อมแบบจุดอัตโนมัติจึงมีความเหมาะสมที่สุด KUKA จะมอบให้คุณด้วยสองกระบวนการสำหรับการผลิตของคุณ:

  • จุดเดลต้า: แถบการทำงานที่หมุนเวียนระหว่างขั้วไฟฟ้าและแผ่นโลหะที่จะเชื่อม (เช่น อะลูมิเนียม) จะขยายเวลาที่หยุดเคลือ่นไหวที่ขั้วไฟฟ้า นอกจากนี้แถบการทำงานจะมีความต้านทานไฟฟ้าที่สูง ดังนั้นจึงสามารถจ่ายพลังงานความร้อนเพิ่มเติมจากด้านนอกไปยังด้านในได้ในระหว่างกระบวนการเชื่อม คุณจึงใช้พลังงานน้อยลง ซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมอะลูมิเนียม
  • RoboSpin: หุ่นยนต์จะหมุนปืนเซอร์โวในระหว่างกระบวนการเชื่อม: การเชื่อมและการเคลื่อนที่ของแขนจับจะไม่ดำเนินการต่อเนื่องกัน แต่ทว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกัน การเชื่อมแบบจุดส่งผลให้รอบการทำงานลดลง

การเชื่อมแบบจุด: ข้อได้เปรียบ

คุณสามารถทำการเชื่อมแบบจุดได้โดยใช้เทคโนโลยีการดำเนินการสำหรับจุดเดลต้าและ RoboSpin ของเรา: 
  • รอบการทำงานที่เร็วขึ้น
  • การผลิตที่ประหยัดขึ้น
  • การเชื่อมวัสดุที่แตกต่างกันมาก

โปรดติดต่อเรา เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณและค้นหาโซลูชันอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับการผลิตของคุณ


การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้