เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ระบบ Sculptura ที่ใช้หุ่นยนต์จะกำหนดรูปแบบการฉายรังสีในระหว่างการผ่าตัด

Sensus Healthcare อยู่ระหว่างดำเนินการปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งด้วยการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่าง Sculptura สามารถใช้ Sculptura ในการฉายรังสีที่เนื้องอกเฉพาะจุดในร่างกายได้เพื่อที่จะปกป้องเนื้อเยื่อรอบ ๆ ที่ยังแข็งแรงอยู่ หุ่นยนต์สำหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่าง LBR Med ของ KUKA ที่ผสานร่วมในตัวเป็นสำคัญจะช่วยให้เป็นไปได้จริง


การใช้งานระบบหุ่นยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ในการฉายรังสีในระหว่างการผ่าตัด

Sensus Healthcare มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการผ่าตัดส่องกล้องและการผ่าตัดทั่วไปที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับโรคมะเร็งและโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง ด้วยระบบเพื่อการฉายรังสีที่ขึ้นอยู่กับทิศทาง กล่าวคือ ไม่สม่ำเสมอ (ART) อย่าง SculpturaTM บริษัทจาก Boca Raton ฟลอริด้าจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อันโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในหลากหลายแง่มุม ในแง่หนึ่ง ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้สามารถทำการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบเฉพาะจุดในระหว่างการผ่าตัด “โดยจะเป็นระบบแรกที่ช่วยให้แพทย์สามารถสร้างรูปแบบรังสีเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่เฉพาะเจาะจงและทำการปรับทิศทางแบบสามมิติ อีกทั้งยังฉายรังสีที่เนื้องอกหรือบริเวณพื้นที่เนื้องอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มข้น ซึ่งจะไม่ไปทำลายอวัยวะและเนื้อเยื่อโดยรอบ” Kal Fishman ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Sensus Healthcare อธิบาย

ระบบการฉายรังสีโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยให้มีความแม่นยำและความยืดหยุ่น

Fishman ยังเน้นย้ำอีกว่าSculpturaTM คงไม่สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำเช่นนี้ได้หากปราศจาก LBR Medหุ่นยนต์ดังกล่าวช่วยให้เราสามารถกำหนดตำแหน่งของต้นกำเนิดรังสีในทางกายวิภาคได้อย่างแม่นยำ ไม่มีหุ่นยนต์รุ่นใดที่อยู่ในตลาดจะให้ความแม่นยำและความยืดหยุ่นเช่นนั้นได้” ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Sensus Healthcare กล่าว บริษัท Sensus และ KUKA ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์แบบคู่ค้าที่เป็นมากกว่าการพัฒนาระบบ ART เพียงอย่างเดียวจึงเกิดขึ้น “KUKA มีความอดทนกับเรามาก ทั้งยังคอยช่วยเหลือเราในการพัฒนาระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผสานรวมหุ่นยนต์และในการร่วมมือกัน” Fishman รู้สึกปลาบปลื้ม
LBR Med ที่ผสานรวมในตัวจะช่วยให้ Sculptura มีความแม่นยำเป็นพิเศษเพื่อปกป้องเนื้อเยื่อที่ยังแข็งแรงอยู่

การฉายรังสีในระหว่างการผ่าตัดจะช่วยปกป้องเนื้อเยื่อโดยรอบ

ระบบอื่น ๆ ทำงานร่วมกับลำแสงเชิงเส้นที่เล็งไปยังเนื้องอกจากภายนอกและส่องผ่านเนื้อเยื่อ จึงเป็นเรื่องยากที่จะฉายรังสีปริมาณมากที่สุดไปที่เนื้องอกได้อย่างแม่นยำ ในทางตรงกันข้าม ระบบของ Sensus จะปรับทิศทางการฉายรังสีในลักษณะสามมิติจนรังสีปริมาณสูงสุดส่องไปที่เนื้องอกแลแะไม่ทำลายเนื้อเยื่อโดยรอบ ซึ่ง Sensus เรียกระบบนี้ว่าการโมดูเลตแบบสามเท่า สามารถทำการปรับตั้งปริมาณแยกกันได้ในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการภายในกรวย 3 มิติ การทำเช่นนั้นจะสามารถรักษาเนื้องอกที่กระดูกสันหลัง ในสมองและในทรวงอกของสตรีได้

การปรับทิศทางแบบสามมิติในการฉายรังสีจะช่วยให้การฉายรังสีอย่างเหมาะสมเป็นไปได้

ผ่านการอนุมัติที่มีความซับซ้อนสำหรับระบบที่ใช้หุ่นยนต์ในการใช้งานทางการแพทย์ได้สำเร็จลุล่วง

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติพิเศษของ SculpturaTM ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการขออนุมัติโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration - FDA) มีความยุ่งยาก “เนื่องจากวิธีการของเราและเทคโนโลยีดังกล่าวแตกต่างไปจากรูปแบบเดิมมาก เราจึงต้องโน้มน้าวให้เชื่อในสิ่งนี้ให้จงได้” Fishman มองย้อนกลับไป การรับรอง CB ของ LBR Med หรือที่เรียกว่าการรับรองการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นประโยชน์อย่างสูงในกระบวนการดังกล่าวนี้ “การรับรองดังกล่าวช่วยให้เราประหยัดเวลาและปวดหัวน้อยลง ในระหว่างกระบวนการทั้งหมด KUKA ช่วยเหลือเราได้มาก และยอมรับฟังปัญหาที่เราเผชิญ” ผู้ร่วมก่อตั้ง Sensus กล่าว

ง่ายต่อการควบคุมด้วยหุ่นยนต์สำหรับการใช้งานทางการแพทย์ 

นอกจากนี้การติดตามจังหวะการหายใจ (Breathing movement) ยังเป็นความท้าทายอีกด้วย หากผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหว รังสีจะต้องหยุด ต้องปรับร่างกายให้อยู่ในตำแหน่งเดิมอีกครั้งและทำการฉายรังสีใหม่อีกครั้ง LBR Med ช่วยให้ SculpturaTM สามารถทำการติดตามจังหวะการหายใจในระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับยาและกำลังหายใจ สามารถทำการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง ลำแสงจะส่องไปตามลักษณะทางกายวิภาคและยังมุ่งตรงไปที่เนื้องอกเสมอโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อโดยรอบเสียหาย ซึ่งจะทำให้ระบบสามารถนำแผนการรักษาไปใช้ได้จริงอย่างแม่นยำ
การปรับให้เหมาะกับการเคลื่อนไหวของทรวงอกจะช่วยให้สามารถทำการฉายรังสีเฉพาะเนื้องอกในร่างกายได้อย่างแม่นยำ

การเริ่มขั้นตอนการทำงานที่สะดวกเนื่องจากผสานรวมหุ่นยนต์ที่มีน้ำหนักเบา

LBR Med ที่ผสานรวมในตัวจะช่วยปรับเปลี่ยนภารกิจหลายอย่างเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น การฉายต้นกำเนิดรังสีเข้าไปในห้องสำหรับปรับเทียบ SculpturaTM ที่หุ่นจำลองสมมูลเนื้อเยื่อจะทำหน้าที่แม้แต่การปรับเทียบเอง “เราควบคุมระบบในตำแหน่งเริ่มต้น จากนั้น SculpturaTM จะทำหน้าที่แทน แล้วระบบจะเริ่มทำงาน ซอฟต์แวร์และเซ็นเซอร์ที่หุ่นจำลองสมมูลเนื้อเยื่อจะควบคุมต้นกำเนิดรังสี ไม่ต้องมีคนเข้าไปแทรกแซงการควบคุมการทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับโรงพยาบาล” Fishman อธิบายกระบวนการดังกล่าว
การผสานรวม LBR Med จะช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจหลายอย่างสำหรับการฉายรังสีในระหว่างการผ่าตัดเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ

การตรวจวิเคราะห์ทางคลินิกของระบบที่ใช้หุ่นยนต์สำหรับการฉายรังสีในระหว่างการผ่าตัด

SculpturaTM จะให้ความปลอดภัยต่อผู้ป่วย สามารถเริ่มการฉายรังสีที่กำหนดไว้และทำการตรวจสอบรูปทรงเรขาคณิตในห้องที่ปิด แต่ Sensus ก็ได้สร้างวิธีการควบคุมแบบใหม่ล่าสุด: เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) แพทย์จะมองเห็นร่างกายของผู้ป่วยผ่านทางแว่นตาพิเศษ เห็นรูปแบบและการกระจายของกลุ่มควันกัมมันตรังสีในโครงสร้างของร่างกายบนหน้าจอแสดงผลขนาดเล็กในมุมมองที่แตกต่างกันได้หากต้องการ

ช่างเทคนิคของ KUKA ให้ความช่วยเหลือเรามาโดยตลอดในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร รวมถึงการควบคุมหุ่นยนต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ หากไม่มีพวกเขา เราอาจจะไม่มาได้ไกลขนาดนี้

Kal Fishman ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Sensus Healthcare
ในขั้นต่อไป บริษัท Sensus Healthcare และผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์จะดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางคลินิกของ SculpturaTM โดยได้ส่งมอบระบบให้สามสถาบันในสหรัฐอเมริกาแล้ว จากนั้นจะมีการนำเสนอประสบการณ์ต่าง ๆ ในการประชุมประจำปีครั้งถัดไปกับสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งอเมริกา (American Society for Radiation Oncology)

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่

เราใช้คุกกี้

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้