วิสัยทัศน์และพันธะกิจ

KUKA เป็นหนึ่งในผู้นำโซลูชั่นอัจฉริยะในการทำงานอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของเราช่วยให้คนทั่วโลกมีชีวิตและทำงานได้สะดวกสบายขึ้นมานานกว่า 100 ปี

โซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติเพื่อตลาดที่แข็งแกร่ง

ในฐานะ Global Automation Powerhouse KUKA มีประวัติการทำงานที่ครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งมีตั้งแต่หุ่นยนต์เซลล์การผลิตสำหรับขั้นตอนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการปรับให้เหมาะสมเฉพาะลูกค้าแต่ละราย KUKA มุ่งเน้นไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูงในการสร้างผลกำไร เช่น ยานยนต์และการบินและอวกาศ อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคและอีคอมเมิร์ส โซลูชั่นของเราช่่วยให้ลูกค้าจากทุกแขนงอุตสาหกรรมทั่วโลกประสบความสำเร็จ

›อัจฉริยะสีส้ม‹ ปฏิบัติงานเพื่อลูกค้า

มูลค่าเพิ่มของ KUKA เกิดขึ้นจากการผสานความรู้ความชำนาญหลายด้านเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นอาจจะเป็นทั้งฮาร์ดแวร์และกลไกหรือลูกค้า พันธมิตรและผู้ผลิตได้ การผนวกความรู้ความชำนาญหลายด้านและอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ เข้าด้วยกันในธุรกิจ เป็นแง่มุมแกนหลักของพันธกิจบริษัทในการสร้าง›อัจฉริยะสีส้มของเรา‹ขึ้น การให้บริการและผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง คือ ผลลัพธ์จากการร่วมมือผสานกันดังกล่าวนี้เพื่อให้มูลค่าแก่ลูกค้าและช่วยแปลงวิสัยทัศน์ของลูกค้าให้เป็นจริงได้
วิสัยทัศน์และพันธะกิจของ KUKA: โซลูชั่นที่เป็นเอกลักษณ์เกิดขึ้นจากการผนวกรวมอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ และความรู้ความชำนาญหลายด้านเข้าด้วยกัน

เตรียมพร้อมสำหรับโรงงานแห่งอนาคต

กระแสเมกะเทรนด์ เช่น โลกาภิวัฒน์, สังคมที่เคลื่อนตัวเข้าสู่การกลายเป็นดิจิทัลและกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางประชากร จะเปลี่ยนแปลงโลกและเศรษฐกิจทั่วโลก ในฐานะผู้นำนวัตกรรมการทำงานระบบอัตโนมัติ KUKA มีเทคโนโลยีหลักและโซลูชั่นสำหรับ Industrie 4.0 และโรงงานแห่งอนาคต อันได้แก่ หุ่นยนต์ที่ตอบสนองไวในการทำงานร่วมกันของมนุษย์กับเครื่องจักร แพลตฟอร์ตระบบเคลื่อนที่และการนำทางแบบนิรนาม
โรงงานแห่งอนาคต - ตอนนี้ KUKA ทำให้เกิดขึ้นจริงได้แล้ว

พันธกิจให้การสร้างความเป็นผู้นำของ KUKA

พนักงานของเราอยู่เบื้องหลังโซลูชั่นอัจฉริยะทั้งหมดที่กล่าวมานี้ KUKA เสนอโอกาสการพัฒนาในสถาบันภายในองค์กรเพื่อการศึกษาต่อและโปรแกรมสร้างบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและผู้นำเพื่อที่จะสนับสนุนชาว KUKA ทั่วโลก พนักงานของเราเป็นตัวแทนของมูลค่าร่วมกันภายใต้พันธกิจของผู้นำที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราให้ความยุติธรรมเท่ากับความสมดุลของครอบครัวกับอาชีพการงาน KUKA สนับสนุนผู้หญิงในอาชีพวิทยาศสต์ เทโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM) อีกทั้งยัง มองหาคนที่มีพรสวรรค์เพื่ออนาค การฝึกงานที่ยุติธรรม ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและนิทรรศการหางาน
Unsere KUKAner auf der Hannover Messe
พนักงานของเราอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ KUKA

วิสัยทัศน์และพันธะกิจของ KUKA: อนาคตที่มองเห็นได้

ธุรกิจของเรามองเห็นความท้าทายในอนาคต จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศด้วยการใช้หุ่นยนต์ที่ประหยัดพลังงานและใช้เทคโนโลยีที่ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของเราตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมาโดยตลอด ความหลงใหลในเทคโนโลยี นวัตกรรมและคุณภาพของชาว KUKA ยังคงอยู่
จากไฟส่องถนนสู่หุ่นยนต์แห่งอนาคต – อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ KUKAได้
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้