คณะกรรมการจัดการ KUKA AG

คณะกรรมการจัดการของ KUKA AG ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการสองคน: ปีเตอร์ โมห์เนน เป็นประธานฝ่ายอำนวยการบริหาร (ซีอีโอ) และ อันเดรียส์ พาปสต์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและควบคุมการเงิน (ซีเอฟโอ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและฝ่ายควบคุมการเงินของ KUKA AG (ซีเอฟโอ)

ปีเตอร์ โมห์เนน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของ KUKA AG (ซีเอฟโอ)

ปีเตอร์ โมห์เนน เกิดเมื่อปี 1968 ในเมืองทริเออร์ ไรน์ลันด์ ฟัลซ์ เขาจบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยซาร์บรืกเคนและมหาวิทยาลัย บาริ/อิตาลีเมื่อปี 1993

 

สถานที่ที่เคยทำงาน

1993 – 2006
บริษัท E.ON Ruhrgas AG, เมืองเอสเซน– ดูแลรายการผลิตภัณฑ์บริการ การทำบัญชี, งบการเงินรวม, การวางแผนและการวิเคราะห์ บริหารงานโครงการต่าง ๆ ระดับชาติและระดับนานาชาติ

2006 – 2012
ซีเอฟโอบริษัท E.ON Földgáz Trade ZRt., บูดาเปสต์/ฮังการรี

2007 – 2008
ซีเอฟโอบริษัท E.ON Földgáz Storage ZRt., บูดาเปสต์/ฮังการรี

2009 – 2012
ซีเอฟโอบริษัท E.ON Hungária ZRt., บูดาเปสต์/ฮังการรี

2006 – 2012
สมาชิกภาพฐานะต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา เป็นต้น Panrusgaz (กิจการร่วมค้าของบริษัท E.ON – Gazprom)

ตั้งแต่ปี 2012
ซีเอฟโอบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน), เมืองเอาก์สบวร์ก

ปีเตอร์ โมห์เนน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและฝ่ายควบคุมการเงินของ KUKA AG (ซีเอฟโอ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและฝ่ายควบคุมการเงินของ KUKA AG (ซีเอฟโอ)

อันเดรียส์ พาปสต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของ KUKA AG (ซีเอฟโอ)

อันเดรียส์ พาปสต์ เกิดเมื่อปี 1973 ที่เมืองเอาก์สบวร์ก
สำเร็จการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเอาก์สบวร์ก ในปี 1999 และที่ปรึกษาด้านภาษีในปี 2002

 

สถานที่ที่เคยทำงาน

1999 – 2004
KPMG
2004 – 2006
Lechwerke AG
2007 – 2008
Celesio AG
2008 – 2011
KUKA AG – หัวหน้าฝ่ายบัญชีองค์กร
2011 – 2017
KUKA AG – หัวหน้าฝ่ายบัญชีองค์กร / ฝ้ายบัญชีกลุ่มบริการร่วมสำหรับองค์กร / ฝ่ายจัดซื้อองค์กร
2017 – 2018
KUKA AG – รองกรรมการผู้บริหารฝ่ายรายงาน การบัญชี การวางแผน และฝ่ายภาษีสำหรับกลุ่มบริษัท
ตั้งแต่ปี 2018
KUKA AG – ประธานฝ่ายบริหารการเงิน

อันเดรียส์ พาปสต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและฝ่ายควบคุมการเงินของ KUKA AG (ซีเอฟโอ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิคและฝ่ายพัฒนาของ KUKA AG

ศ.ดร.เพเทอร์ โฮฟมันน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของ KUKA AG (CTO)

เพเทอร์ โฮฟมันน์ เกิดเมื่อปี 1964 ที่เมืองทุทลิงเง่น เขาได้ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยสตุทการ์ทและจบการศึกษาในฐานะนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในปี 1992 หลังจากนั้นเขาได้รับปริญญาเอกในปี 1996 โดยมีวิทยานิพนธ์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงเทคนิคเป็นดุษฎีบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และถูกแต่งตั้งเป็นด็อกเตอร์ (Dr. rer. nat.)

สถานที่ที่เคยทำงาน

ปี 1996 -2005
Daimler Benz AG สตุทการ์ท | ตำแหน่งหัวหน้าหลากหลายตำแหน่ง

ปี 2005 -2010
Bürkert GmbH & Co KG อินเกลฟิงเก้น | สมาชิกฝ่ายบริหาร

ปี 2010-2013
Festo AG เดงเค่นดอร์ฟ | รองประธาน BU กระบวนการทำงานอัตโนมัติ

ปี 2014-2017
Festo AG เอสลิงเง่น | รองประธานการวิจัยและพัฒนาทั่วโลกอาวุโส

ปี 2017-2019
Krones AG นอยท์เราบ์ลิ่ง | รองประธานการค้นคว้าและพัฒนาอาวุโส

ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2019
KUKA AG เอาก์สบวร์ก | หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี (CTO)

ศ.ดร.เพเทอร์ โฮฟมันน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของ KUKA AG (CTO)
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้