Swisslog

Swisslog ทำให้โซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติชั้นนำสำหรับโรงพยาบาล, คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเพื่ออนาคตกลายเป็นจริงได้ ธุรกิจดังกล่าวนำเสนอระบบและบริการที่รวมอยู่ภายในอย่างครบวงจร - ตั้งแต่การวางแผนและแนวความคิดในการทำให้เกิดขึ้นได้จริงไปจนถึงการให้บริการตลอดอายุการใช้งานของโซลูชั่นนั้นๆ  

ผู้เชี่ยวชาญระบบอัตโนมัติของ KUKA

Swisslog เป็นผู้นำในธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพและโลจิสติกส์คลังสินค้า. ตั้งแต่ปี 2015 Swisslog ได้เป็นส่วนหนึ่งของ KUKA และถือเป็นส่วนหนึ่งของ Global Automation Powerhouse อีกด้วย ดังนั้น พนักงานราวกว่า 2,500 คนในมากกว่า 20 ประเทศจึงช่วยกันให้เทคโนโลยี Industrie 4.0 กลายเป็นจริงได้ การควบรวมกิจการของ Swisslog และ KUKA ช่วยให้เกิดโซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติสำหรับโรงพยาบาล, คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเพื่ออนาคตกลายเป็นจริงได้

โซลูชั่น Swisslog เพื่อกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ: เพื่อการดูแลผู้ป่้่วยได้ดียิ่งขึ้น

ขอบข่ายธุรกิจโซลูชั่น Swisslog เพื่อกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของโซลูชั่นอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดในการให้บริการด้านสุขภาพ เนื่องจากลำดับการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบภาระงานที่ทำประจำเกี่ยวกับวัตถุดิบและการจัดหายาน้อยลง จึงทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง ซึ่งส่งผลให้ช่วยชีวิตคนให้ปลอดภัยได้ ข้อได้เปรียบที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่: บุคลากรของโรงพยาบาลมีเวลาดูแลผู้ป่วยมากขึ้น

คุณจะพบเจอโซลูชั่น Swisslog เพื่อกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบข่ายดังนี้:

  • ระบบอัตโนมัติด้านเภสัชศาสตร์
  • ระบบอัตโนมัติด้านการพยาบาล
  • ระบบอัตโนมัติในการลำเลียงวัตถุดิบ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในขั้นตอนการทำงาน
  • ระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการ เอกสารและ เงินสด
โซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติ อย่างเช่น PillPick ช่วยให้โรงพยาบาลทำงานตามลำดับได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย © Swisslog

โซลูชั่น Swisslog เพื่อคลังสินค้าและการกระจายสินค้า: โลจิสติกส์สินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพสูงสุด

โซลูชั่น Swisslog เพื่อคลังสินค้าและการกระจายสินค้าทำให้โซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอนาคตเป็นจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมไหน: Swisslog ช่วยให้สินค้าที่ถูกต้องไปถึงที่หมายได้ตรงตามเวลา ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ Intralogistics ของเรา ช่วยให้จัดการโลจิสติกส์สินค้าคงคลังได้ด้วยความน่าเชื่อถือและมีการเพิ่มผลผลิตสูงสุดในธุรกิจค้าปลีก

โซลูชั่น Swisslog เพื่อคลังสินค้าและการกระจายสินค้ามีโซลูชั่นสำหรับกรณีการนำไปประยุกต์ใช้งานดังนี้:

  • การจัดเก็บสินค้าคงคลังและการเติมสินค้าคงคลัง ด้วยเทคโนโลยีพัลเลตและสินค้าน้ำหนักเบา
  • การขนส่งลำเลียงเพื่อให้การไหลของวัตถุดิบมีประสิทธิภาพ
  • เทคโนโลยีสนับสนุนการหยิบสินค้าสำหรับระบบบริหารสินค้าคงคลัง
  • หลักการในการหยิบสินค้า เช่น คนต่อสินค้า, โซนต่อโซนและสินค้าต่อคน
  • โซลูชั่นการหยิบสินค้าโดยอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับขอบข่ายธุรกิจด้านอื่นๆ ของ KUKA ได้เช่นกัน KUKA Robotics, KUKA Systems และ KUKA Industries

เราช่วยให้สินค้าคงคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอนาคตมีการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยโซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติ © Swisslog

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้