Swisslog

  Swisslog ปรับใช้โซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติเข้ากับระบบสุขภาพ คลังสินค้า         และศูนย์กระจายสินค้าที่มุ่งเน้นอนาคต บริษัทฯ ให้บริการทั้งระบบรวมและ               บริการจากแหล่งเดียว - เริ่มตั้งแต่การวางแผนออกแบบ การปรับใช้              ไปจนถึงการบริการลูกค้าตลอดทั้งการใช้งานของโซลูชั่น<br>

สมาชิกของ KUKA GROUP

Swisslog เป็นผู้นำในธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพและโลจิสติกส์คลังสินค้า Swisslog เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ KUKA Group นับตั้งแต่ปี 2015 และถือเป็นส่วนหนึ่งของ "Global Automation Powerhouse"   ดังนั้นแล้วจึงมีบุคลากรอีกมากกว่า 2,500 คนในมากกว่า 20 ประเทศที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยี Industrie 4.0 ให้กลายเป็นจริง การควบรวมกิจการของ Swisslog และ KUKA ทำให้ทั้งระบบสุขภาพ, คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าสามารถยกระดับการบริหารงานได้ด้วยเทคโนโลยีการทำงานอัตโนมัติจากหุ่นยนต์

Swisslog Healthcare Solutions: เพื่อการดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของภาค Swisslog Healthcare Solutions คือการพัฒนาโซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดให้ด้านการดูแลสุขภาพ เมื่อการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานงานประจำวันเรื่องอุปกรณ์และยารักษาโรคน้อยลง อัตราความผิดพลาดจึงน้อยกว่าซึ่งหมายถึงการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้น และอีกประโยชน์หนึ่งที่สำคัญ คือ บุคลากรของโรงพยาบาลมีเวลาดูแลผู้ป่วยมากขึ้น

โซลูชั่นเพื่อการดูแลสุขภาพของ Swisslog พบได้ในด้านต่อไปนี้:

  • การผลิตและบรรจุภัณฑ์ยารักษาโรคสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
  • การบริหารจัดการและการจ่ายยา
  • การลำเลียงตัวอย่าง ยารักษา เลือด ถุงน้ำเกลือ และอุปกรณ์เครื่องมืออื่น
  • การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในขั้นตอนการทำงาน
  • การบริหารจัดการเอกสารหลักประกันและ เงินสด
โซลูชั่นออโตเมชั่น อาทิ PillPick ช่วยให้   โรงพยาบาลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย © Swisslog

Swisslog Warehouse & Distribution Solutions: โลจิสติกส์คลังสินค้าประสิทธิภาพสูงสุด

Swisslog Warehouse & Distribution Solutions ปรับใช้โซลูชั่นอัตโนมัติให้กับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่มุ่งเน้นอนาคต ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใด: Swisslog ช่วยให้สินค้าไปถึงจุดหมายได้ตรงตามเวลา ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ Intralogistics ของเรา ช่วยให้จัดการโลจิสติกส์คลังสินค้าได้ด้วยความเที่ยงตรงและมีผลลัพธ์ดีที่สุดในธุรกิจการค้าปลีก

Swisslog Warehouse & Distribution Solutions ให้บริการโซลูชั่นในสาขาการใช้งานดังต่อไปนี้เป็นหลัก:

  • การจัดเก็บสินค้าคงคลังและการเติมสินค้าคงคลัง ด้วยเทคโนโลยีพาเลทและสินค้าน้ำหนักเบา
  • การขนส่งและลำเลียงเพื่อให้การเคลื่อนของวัตถุดิบมีประสิทธิภาพ
  • เทคโนโลยีการหยิบสินค้าสำหรับการบริหารสินค้าคงคลัง
  • หลักการการหยิบสินค้า เช่น คน-สินค้า พื้นที่-พื้นที่ และสินค้า-คน
  • โซลูชั่นการหยิบสินค้าโดยอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับขอบข่ายธุรกิจด้านอื่นๆ ของ KUKA ได้เช่นกัน KUKA Robotics, KUKA Systems และ KUKA Industries

เราช่วยให้สินค้าคงคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอนาคตมีการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยโซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติ © Swisslog

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้