Durch Technologien von KUKA arbeiten der LBR iiwa und der Werker in der sensitiven Montage Hand in Hand

เทคโนโลยี

ในฐานะผู้ขับเคลื่อน Industrie 4.0 KUKA ได้มอบเทคโนโลยีสำคัญสำหรับการปฏิบัติทางดิจิตอลที่มากมายให้กับลูกค้า การทำงานร่วมกันระหว่างคนและหุ่นยนต์รวมทั้งคลาวด์คอมพิวติ้งและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยเปิดหนทางใหม่ทั้งหมดให้กับระบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีการขับเคลื่อน omniMove หุ่นยนต์เคลื่อนที่และแพลตฟอร์มจึงทำงานได้รอบทิศทางและมีความเป็นอิสระโดยโรงงานแห่งอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ซึ่ง KUKA ใช้เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จได้ที่นี่


ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม