สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร

KUKA มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของหุ่นยนต์ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว จากหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกันอย่างประณีตโดยใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปจนถึงอุตสาหกรรม 4.0 โครงการวิจัยร่วมกันได้พัฒนาฐานเทคโนโลยีสำหรับนวัตกรรมในการผลิตด้านอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์บริการซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเอาก์สบูร์ก การพัฒนาในด้านเมคคาทรอนิกส์ การดำเนินการและการเขียนโปรแกรม ระบบอัตโนมัติและข้อมูลอัจฉริยะ ถือว่า่เป็นส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์และโซลูชันในอนาคต มีการจัดการนวัตกรรมสำหรับเงื่อนไขของกรอบแนวคิดที่จำเป็น 

การดำเนินการและการเขียนโปรแกรมที่เข้าใจง่าย

ระบบหุ่นยนต์มีความซับซ้อนสูงและต้องพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็วในการผลิตแต่ละวัน

เพื่อให้ลูกค้าและพันธมิตรของเราได้รับเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วที่สุด ฝ่ายวิจัยจึงพัฒนาแนวคิดและอุปกรณ์ใหม่สำหรับการดำเนินการและการเขียนโปรแกรมที่ง่าย มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ

KUKA พัฒนาแนวความคิดและอุปกรณ์เชิงนวัตกรรม เพื่อให้สามารถใช้งานระบบหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

อัลกอริทึม ระบบเซ็นเซอร์ และเรขาคณิต

ระบบหุ่นยนต์ในปัจจุบันสามารถทำงานที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีได้โดยอัตโนมัติ

เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติและดำเนินการอย่างเฉลียวฉลาด เราจึงพัฒนาอัลกอรึทึมใหม่ ผสานรวมระบบเซ็นเซอร์จับภาพและวัดระยะห่าง และสร้างแบบจำลองสิ่งแวดล้อมเชิงเรขาคณิตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัลกอริทึม ระบบเซ็นเซอร์ และเรขาคณิตทำให้ระบบหุ่นยนต์ฉลาดและทำงานเองได้มากขึ้น

เมคคาทรอนิกส์ ความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน

เมื่อหุ่นยนต์ของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น หุ่นยนต์เหล่านั้นก็ต้องการพลังงานน้อยลงและมีราคาถูกลง เราจึงดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นที่วัสดุและแนวคิดการขับเคลื่อนแบบใหม่

ในโรงงานแห่งอนาคต มนุษย์จะทำงานในพื้นที่ปิดร่วมกับทั้งหุ่นยนต์เคลื่อนที่และหุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ สำหรับหุ่นยนต์เหล่านี้ เรามีการพัฒนาแนวคิดด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

 
แนวคิดและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยช่วยให้การทำงานร่วมกันของมนุษย์และหุ่นยนต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีล่าสุดในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากช่วยให้สามารถจัดการและใช้งานหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบ นี่คือเหตุผลที่เราลงทุนในการวิจัยด้านข้อมูลอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐาน

ด้วยสถาปัตยกรรมระบบและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ช่วยให้เราสามารถจำลองกระบวนการผลิต การใช้งานระบบแบบเสมือนจริง และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานช่วยเสริมสร้างให้มีเครือข่ายอัจฉริยะ การสื่อสารและกระบวนการอัตโนมัติ กระบวนการตัดสินใจโดยอิงข้อมูล

การแสดงสาธิตและระบบเครือข่าย

การผสานรวมการพัมนาเทคโนโลยีในการแสดงสาธิตช่วยให้สามารถประเมินผลและเทียบมาตรฐานที่มุ่งเน้นลูกค้าได้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชนอย่างใกล้ชิดผ่านโครงการ นิทรรศการและงานสมาคม ที่ร่วมมือกัน ทำให้เราแน่ใจได้ว่า มีการนำการวิจัยมาใช้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคมและส่งเสริมความเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรม
โครงการจัดหาทุน การแสดงสาธิต และระบบเครือข่ายช่วยส่งเสริมให้สามารถวิจัยร่วมกันได้อย่างมีนัยสำคัญ

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้