การร่วมมือวิจัยของ KUKA

เรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งและทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับมหาลัยวิทยาลัยและสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลก เพื่อนำไอเดียที่แปลกใหม่ในด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไปใช้ด้วยกัน

มุ่งเน้นในการร่วมมือ

AREUS

 

โครงการวิจัยของสหภาพยุโรป AREUS นี้จะช่วยให้ระบบหุ่นยนต์และกระบวนการอัตโนมัติเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และผลิตได้มากขึ้น AREUS มุ่งเน้นที่สาขาวิจัยเหล่านี้:

  • การปฏิวัติเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและลดการปล่อยกีาซสู่ระบบนิเวศ
  • การออกแบบที่มีประสทธิภาพด้านพลังงานสำหรับระบบการผลิตหุ่นยนต์โดยการกำเนิดพลังงานใหม่ (การฟื้นฟูพลังงาน) ด้วยหุ่นยนต์หลายตัวที่จับคู่กันเป็นโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรง
  •  
  • การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแผนการดำเนินงานของหุ่นยนต์ในด้านการใช้พลังงานเชิงเรขาคณิตและรอบระยะเวลา
โครงการร่วมมือวิจัย AREUS จะมุ่งเน้นประสิทธิภาพด้านพลังงานของระบบหุ่นยนต์

RobDREAM

ในโครงการจัดหาทุน RobDREAM ทักษะของหุ่นยนต์ในระยะที่ไม่ได้ทำงานจะเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้สามารถประมวลผลและเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เหมือนมนุษย์

   

RobDREAM มุ่งเน้นสาขาวิจัยเหล่านี้

  • การเพิ่มประสิทธิภาพโดยอิงบริบทและการกำหนดค่าอัลกอริทึม
  • เทคโนโลยีสำคัญที่ปรับปรุงการนำทาง การเข้าถึง และการรับรู้ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่
  • การผสานรวมระบและการเทียบมาตรฐาน

ในการร่วมมือวิจัยของ RobDREAM หุ่นยนต์จะสามารถใช้ประโยชน์จากระยะพักการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้

RobDREAM ที่งาน AUTOMATICA 2016

การร่วมมือวิจัยอื่นๆ ของ KUKA

EuRoC

ด้วยโครงการวิจัยของสหภาพยุโรป การแข่งขันหุ่นยนต์แห่งสหภาพยุโรป (EuROC) เราค้นหาไอเดียที่ดีที่สุดและผู้ที่สามารถแปลงไอเดียให้เป็นจริงในเชิงวิทยาศาสตร์และอุตสหกรรมทั่วยุโรปสำหรับมสามสาขาสำคัญของหุ่นยนต์ในอนาคตดังนี้:

เซลล์ทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูงเป็นพิเศษ: ในงานนี้จะมีการพัฒนาโซลูชันด้านการผลิตเชิงนวัตกรรมขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในสหภาพยุโรปและความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการผลิต

การขนส่งและการจัดการของผู้ปฏิบัติงาน: ผู้แข่งขันจะพัฒนาโซลูชันสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่และการร่วมมือกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ในด้านการขนส่งและการจัดการ

   

การตรวจสอบโรงงานและการให้บริการ: ในการแข่งขันนี้ ผู้แข่งขันจะค้นหาโซลูชันในการใช้หุ่นยนต์บินได้ขนาดเล็กในสถานการณ์จริง

 
 

ในการแข่งขันทั้งสามรายการดังกล่าวข้างต้นแต่ละรายการ ทั้งห้าทีมที่เข้าร่วมจะมีส่วนร่วมในการทำงานที่กำหนดมาให้เป็นระยะเวลาสองปี ในปีสุดท้ายของโครงการ ระบบของสองทีมที่ดีที่สุดจะได้รับการประเมินผลที่ลูกค้า

ในงาน EuRoC KUKA มีส่วนร่วมในการแข่งขันเกี่ยวกับ “การขนส่งและการจัดการของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน”

MURAB

โครงการวิจัยแห่งสหภาพยุโรป MURAB มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการวินิจฉัยมะเร็งให้ดียิ่งขึ้น วัตถุประสงค์คือการปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิผลของการตัดเนื้อเยื่่อออกเพื่อตรวจด้วยการสนับสนุนจากหุ่นยนต์น้ำหนักเบา LBR iiwa ของ KUKA    ตัวอย่างเช่น สามารถลดการตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีราคาแพงโดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และสามารถแทนที่ได้ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำเท่ากัน

MURAB เกี่ยวข้องกับการใช้หุ่นยนต์ในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง

ProDok 4.0

โครงการ ProDok 4.0 ที่ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงการศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMBF) จะค้นหาแนวทางการจัดเก็บเอกสารเคลื่อนที่โดยผ่านระบบคลาวด์สำหรับเครื่องจักรในกระบวนการอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนด้วยวิธีแบบดิจิทัล

โดยโครงการนี้จะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในระบบดิจิทัลที่เกิดขึ้น ระบบเอกสารเคลื่อนที่อิงกระบวนการ เช่น ProDok 4.0 นี้สามารถทำให้การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจักรทำได้ง่ายขึ้นและให้วิศวกรเครื่องกลได้เปรียบในการแข่งขัน

โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ KUKA จะมีการตรวจสอบสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ที่มีความละเอียดอ่อนโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง จากนั้น จะสามารถดูเอกสารผ่านทางฐานความรู้ Xpert@work ของ KUKA เอง

RockEU2

โครงการร่วมมือปฏิบัติการแห่งสหภาพยุุโรปมีการดำเนินโครงการ RockEU2 มาเป็นเวลาสามปีแล้ว ตั้งแต่ 2013 ถึง 2016 เป้าหมาย: การสร้างชุมชนหุ่นยนต์แห่งสหภาพยุโรปที่แข็งแกร่ง ประสบความสำเร็จในการก่อตั้งสมาคมหุ่นยนต์แห่งสหภาพยุโรป EuRobotics aisbl ปัจจุบันโครงการ RockEU2 ที่ตามมาซึ่งได้รับทุนจากคณะกรรมาธิการยุโรปสร้างขึ้นจากความสำเร็จเหล่านี้


โครงการนี้มุ่งหวังให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ผู้ตัดสินใจ และผู้ใช้มีความชัดเจนขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมทางด้านหุ่นยนต์ รวมไปถึงการสนับสนุนการสร้างมาตรฐาน กิจกรรมของโครงการแห่งสหภาพยุโรปยังรวมถึงการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ส่งผลต่อสาธารณะ เช่น ลีกหุ่นยนต์แห่งสหภาพยุโรป

 

SMErobotics

ในการริเริ่มด้านหุ่นยนต์แห่งสหภาพยุโรปของ SMErobotics KUKA ร่วมมือกับพันธมิตรยุโรปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันการผลิตของบริษัทขนาดเล็กและกลาง ซึ่งรวมถึงการผลิตอัตโนมัติหนึ่งล็อตในสถานที่ต่างๆ โดยมีการใช้รุ่นนวัตกรรมและเสมือนจริงนี้สำหรับการจำลอง การวางแผน และติดตามผลการดำเนินงาน   

การพัฒนาอื่นๆ รวมถึงการประกอบโครงสร้างเหล็กด้วยสองแขนของหุ่นยนต์ ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการตามกระบวนการได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะมีการวางแผนโดยอัตโนมัติและถ่ายโอนไปยังโปรแกรมที่ต้องใช้ทักษะ ทักษะหมายถึงทักษะของหุ่นยนต์และความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ ความต้องการพื้นฐานในการดำเนินการผลิตที่มีตัวแปรมาก

การร่วมมือวิจัยของ SMErobotics มาจากวิสัยทัศน์สำหรับหุ่นยนต์ในการเรียนรู้

หุ่นยนต์ SME ใน 100 วินาที 

โครงการ AREUS, ROCKEU2, RobDREAM, MURAB, EuRoC และ SMErobotics ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสหภาพยุโรปผ่านทางโครงการจัดหาทุนสำหรับการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และการแสดงสาธิต 

โครงการ ProDok 4.0 จะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากกระทรวงการศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธรัฐ (BMBF)

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้