KUKA Digital Domains

เทคโนโลยีการปฏิบัติงาน (OT) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไม่เหมือนกัน ความรู้นี้เป็นมุมมองหลักสำหรับการทำให้ Industrie 4.0. เกิดขึ้นได้จริง KUKA ได้ดำเนินการควบรวมเทคโนโลยีการปฏิบัติงานและการเคลื่อนที่เข้าไว้ด้วยกันในช่วงทศวรรษ 1990 แล้ว

ในห่วงโซ่อุปทานดิจิตอล กระบวนการทางธุรกิจของผู้มีส่วนร่วมกำลังเติบโตไปพร้อมกัน Industrie 4.0 จะข้ามผ่านการแบ่งแยกสื่อทั้งหมดของห่วงโซ่คุณค่าในปัจจุบันได้โดยการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง ศักยภาพต่าง ๆ ฝังอยู่ด้านเหล่านี้เป็นสำคัญ:

  • การเร่งความเร็วและการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กระบวนการผลิตและโลจิสติกส์
  • การลดความพยายามในการได้มาซึ่งสินค้า
  • การปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลและความสม่ำเสมอของข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในทุกสถานการณ์สมมุติของ Industrie 4.0 ที่พอนึกขึ้นได้ Cloud จะเข้ามามีบทบาทขั้นต้นในฐานะชั้นสำหรับเชื่อมต่อข้อมูล 

Industrie 4.0 Cloud with KUKA Nebbiolo box
Cloud จะเข้ามามีบทบาทสำคัญใน Industrie 4.0 

Industrie 4.0 ระหว่าง OT กับ IT

ในทางปฏิบัติ มีการกำหนดลักษณะวิธีการมุ่งสู่หัวข้อ Industrie 4.0 โดยกระบวนทัศน์ที่ต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน (OT) ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตัวอย่างเช่น จากผู้ให้บริการระบบควบคุมการผลิต ERP และ MES ใครก็ตามที่ต้องการดำเนินงาน Industrie 4.0 ในเชิงปฏิบัติให้ประสบความเร็จ จะต้องตระหนักว่า OT ไม่เหมือนกับ IT โดยสิ้นเชิง

"Safety" ปะทะ "Sicherheit"

ตัวอย่างของภาษาเยอรมันคำว่า "Sicherheit": ในภาษาอังกฤษ จะมีการแยกแยะความแตกต่างระหว่าง "safety" ใน OT กับ "security" ใน IT อย่างแม่นยำ

ในภาษาเยอรมัน คำที่เหมือนกันนี้จะอธิบายถึงความต้องการที่แตกต่างกันในทางตรงกันข้าม: ในโลกการผลิตของ OT คำ ๆ นี้จะหมายถึง แง่มุมหนึ่งที่เริ่มต้นขึ้นเพื่อการรับประกันความพร้อมและความน่าเชื่อถือของระบบการผลิต และจบลงด้วยความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการผลิตสำหรับมนุษย์และเครื่องจักร หากพูดถึง "ความปลอดภัย" ใน IT โดยทั่วไปแล้ว จะเกี่ยวข้องกับการรับประกันความลับ การบูรณาการและความพร้อมในการใช้งานโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

การเชื่อมโยงเทคโนโลยีการปฏิบัติงานและการเคลื่อนที่เข้าด้วยกัน

ในฐานะผู้ที่บุกตลาดเป็นเจ้าแรก (First Mover) KUKA ได้ตระหนักถึงปัญหานี้แล้วในช่วงทศวรรษ 1990 KUKA ได้ทำการพัฒนาระบบที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันและระบบแบบโมดูลโดยยึดตามแบบของเทคโนโลยีกระแสหลักที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งเป็นการนำเสนอการควบรวมโลก IT เข้ากับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิมเป็นหลักตั้งแต่ครั้งนั้นแล้ว ดังนั้น KUKA จึงมีสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบโมดูลอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานอัจฉริยะในอนาคต ซึ่งได้รับการจัดเตรียมไว้เพื่อกระบวนการวิวัฒนาการทั้งหมดของ Industrie 4.0

ด้วยเทคโนโลยี KUKA Connect, Nebbiolo และEdge-Computing เราจึงสร้างชั้นและแพลตฟอร์มบนคลาวด์ ที่สัมพันธ์กับระบบขึ้น เทคโนโลยีดังกล่าวจะอุดช่องโหว่ระหว่าง OT ที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการผลิตและในรูปแบบข้อมูลมาตรฐาน รวมถึงในโปรโตคอลใหม่ ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจและคลาวด์ ดังนั้น เราจะเชื่อมโยงเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน เช่น หุ่นยนต์ ระบบพาหนะนําทางอัตโนมัติ (AGV) หรือเครื่องจักรโลจิสติกส์เข้ากับคลาวด์, เว็บ, เทคโนโลยีการเคลื่อนที่ และโครงสร้างพื้นฐาน IT อื่น ๆ ที่ทันสมัย

เราต้องการเสนอมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้า โดยการเสริมเครื่องมือสำหรับการช่วยเหลือสนับสนุน การให้บริการ การเตรียมความพร้อม การติดตั้งและการบำรุงรักษาเชิงรุกให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุด

KUKA Nebbiolo Box for Industrie 4.0 cloud solutions.
Nebbiolo Box ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์ และจะเป็นการวางรากฐานสำหรับ Industrie 4.0 

Industrie 4.0 และ Internet of Robotics (IoR)

KUKA ทำการพัฒนาด้วยแรงกดดันสูงในการสร้างแกนกลางที่แข็งแกร่งใน Cloud เพื่อการแยกโมดูลและการแปลงเป็นระบบดิจิตอลของโซลูชั่นระบบอัตโนมัติของ KUKA ต่อ ๆไป ด้วยแพลตฟอร์มแบบใหม่ KUKA Connect บนคลาวด์ เราจึงเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาต่าง ๆ ใน Industrie 4.0.

KUKA Connect พร้อมด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้มาตรฐาน

ส่วนเพิ่มขยายซอฟต์แวร์บนแอปที่ใช้งานง่าย หรือฟังก์ชันการทำงานบนคลาวด์ เช่น โปรแกรมบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) สามารถเพิ่มความอัจฉริยะของระบบหุ่นยนต์ให้เราได้อย่างยั่งยืน KUKA Connect ที่มีการควบคุมผ่านทางอินเทอร์เฟซผู้ใช้มาตรฐาน จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการผสมผสานส่วนประกอบหลากหลายเข้าด้วยกันทีละขั้นตอน ดังนี้

  • ข้อมูลการผลิตที่สม่ำเสมอ
  • กระบวนการผลิตรูปแบบใหม่
  • การเชื่อมโยงในลักษณะที่ยืดหยุ่น
  • การผสานรวมส่วนประกอบแบบตอบสนอง

ในขณะเดียวกัน KUKA Connect ก็ยังจะช่วยให้การแปลงกระบวนการผลิตเป็นแบบดิจิตอลโดยอาศัยการผสานรวมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแบบอัจฉริยะสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์พกพา ระบบการเคลื่อนที่ และโครงสร้างพื้นฐานในการสื่อสาร

การแลกเปลี่ยนอันชาญฉลาดระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์

KUKA Connect เป็นขั้นแรกในบริบทของ Industrie 4.0 ในการผสานเทคโนโลยี OT และ ITเข้าด้วยกันง่ายอย่างราบรื่น โดยที่มีการเชื่อมต่อหุ่นยนต์ KUKA ผ่านทางแพลตฟอร์มเข้ากับการให้บริการและแอบพลิเคชั่นที่แตกต่างกัน

ด้วยการใช้ KUKA Connect เราจึงพร้อมจะนำการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก (Big Data Analysis) และคลาวด์คอมพิวติ้ง มาใช้เพื่อคาดการณ์การเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และความยืดหยุ่นในการผลิตไว้ล่วงหน้า และทำให้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้เสนอเพียงแค่การเข้าถึงข้อมูลของเครื่องจักรเท่านั้น แต่ยังมีความอัจฉริยะในการสร้างการแสดงผล ประวัติการทำงานและสถิติที่มีความสำคัญได้อีกด้วย เพื่อที่จะสร้างข้อมูลและความรู้ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโซลูชั่นระบบอัตโนมัติของ KUKA ตลอดรอบอายุการใช้งาน KUKA Connect ทำหน้าที่เป็นแกนกลางอเนกประสงค์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารทั้งหมดระหว่างหุ่นยนต์ มนุษย์และการบริการที่เชื่อมโยง

ข้อดีของแพลตฟอร์ม KUKA Connect แบบใหม่บนคลาวด์:

  • การเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน
  • ต้นทุนการปฏิบัติงานทั้งหมดลดลงอย่างต่อเนื่อง
  • มีการรองรับรอบอายุการใช้งานทั้งหมดของหุ่นยนต์ในการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกันไป

มูลค่าเพิ่มจากความสามารถในการต่อขยาย

KUKA Connect รองรับเทคโนโลยีคลาวด์และเว็บชั้นนำ มีการสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นเพื่อรองรับความสามารถในการเพิ่มสเกลแนวนอนสำหรับโซลูชั่นระบบอัตโนมัติแตกต่างกันที่ใช้งานหุ่นยนต์เป็นหลักในหมวดอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ยานยนต์และการบินและอวกาศไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และอุตสาหกรรมทั่วไปป

KUKA Connect สามารถใช้งานกับ Big Data ตามมาตรฐานสากลที่เปิดกว้าง และช่วยให้ผู้ผสานระบบและพันธมิตรสามารถต่อขยายแพลตฟอร์มด้วยการประยุกต์ใช้งาน การบริการและส่วนเสริมของตนเองได้ ด้วยเหตุนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวจึงเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้าได้รับมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก KUKA Connect ถูกออกแบบมาเพื่อขอบเขตการพัฒนาสูงสุดในการประยุกต์ใช้กับ Industrie 4.0 จึงไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มใดและสามารถทำการปรับสเกลในแนวตั้งได้ โดยสามารถนำไปติดตั้งในภูมิทัศน์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่แตกต่างกันมากในเทคโนโลยีการผลิตได้

เนื่องจากยึดตามสถาปัตยกรรมระบบจัดการเว็บ (Back-End) ใหม่ล่าสุด KUKA Connect จึงมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้งานบนเว็บที่ใช้ง่ายและตอบสนองเร็ว ที่ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้ และสามารถทำงานได้กับอุปกรณ์ปลายทางทุกตัว

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้