เมกะเทรนด์: การแปลงเป็นดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกต่อไปในหลายแขนงของชีวิตส่วนตัวและทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การแปลงเป็นดิจิทัลเผยวิธีการที่เป็นไปได้แบบใหม่ล่าสุดในการเชื่อมโยงโรงงาน ระบบและกระบวนการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุด

การแปลงเป็นดิจิทัล: การผลิตในยุคเปลี่ยนผ่าน

การแปลงเป็นดิจิทัลได้แทรกเข้าไปอยู่ในแทบทุกภาคอุตสาหกรรมและทุกธุรกิจ แม้แต่หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิต

การแปลงกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัล รวมถึงการรวบรวมกับการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลตามวัตถุประสงค์จะกำหนดภูมิทัศน์การผลิตแห่งอนาคต ตั้งแต่การผลิตเกี่ยวกับการผลิตไปจนถึงการซ่อมบำรุง

ดังนั้น จึงสามารถทำการปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดให้ผลิตภัณฑ์ ลำดับการทำงานและการไหลเวียนวัสดุ และปรับให้เหมาะกับโมเดลธุรกิจ ความต้องการของลูกค้าและเงื่อนไขของตลาดได้อย่างยืดหยุ่น

การแปลงเป็นดิจิทัลด้วยอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม

สามารถเชื่อมโยงและควบคุมการทำงานของโรงงาน ระบบและกระบวนการทำงานทั้งหมดได้อย่างไร้รอยต่อโดยอาศัยอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม ผ่านทางแพลตฟอร์มคลาวด์ เซ็นเซอร์ แอคทูเอเตอร์ ส่วนประกอบของเครือข่าย และสิ่งที่คล้ายกันมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานะของส่วนประกอบแต่ละส่วน รวมถึงสถานะของกระบวนการผลิตทั้งหมด

การแลกเปลี่ยนโดยตรงซึ่งกันและกันจะช่วยให้สามารถทำการปรับระบบและเครื่องจักรให้เหมาะกับกิจกรรมต่าง ๆ ตามแต่สถานการณ์และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดให้กระบวนการผลิตได้อย่างอิสระ แม้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและพนักงานของโรงงานผลิตก็สามารถได้รับข้อมูลและขั้นตอนการทำงานได้จากข้อมูลภาพที่ผ่านการประมวลผลแบบองค์รวมได้

การขัดข้องของลำดับขั้นตอนการผลิตจะลดลงและประสิทธิภาพ คุณภาพและความพร้อมใช้งานในการผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

สมรรถนะของ IIoT จากของ KUKA จะช่วยออกแบบการผลิตแห่งอนาคต

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมมากมายของ KUKA จะช่วยให้สามารถทำการแปลงเป็นดิจิทัลและการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเป็นไปได้: ตั้งแต่การให้บริการจำลองสถานการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง เช่น KUKA SmartProduction ไปจนถึงแพลตฟอร์มคลาวด์ของตัวเองอย่าง KUKA Connect

นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญของ KUKA ยังจะติดตามธุรกิจของคุณตามต้องการในแบบส่วนตัวบนเส้นทางสู่โลกของการผลิตแบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันในอนาคตในกรอบของโครงการให้คำปรึกษาแบบองค์รวม

ทำงานแบบอัจฉริยะและมีการเชื่อมโยงถึงกัน: อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรมในการผลิตแห่งอนาคต

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้