Robot in de toekomst

Konsern Araştırması

KUKA uzun yıllardır teknoloji lideri olarak robot geleceğinin inşa edilmesinde yer almaktadır. Hassas işbirlikçi robotlardan, taşınabilir robot sistemlerine ve Industrie 4.0'a kadar Augsburg merkezinde bulunan grup bünyesindeki araştırma merkezi, endüstriyel üretim ve servis robot teknolojilerindeki yenilikler için teknolojik temeller üzerinde çalışmaktadır. Bu noktada geleceğe dönük ürünler ve çözümlerin önemli bir unsuru olarak da mekatronik, kumanda ve programlama, otonomi ve akıllı veri sistemlerinin geliştirilmesi öngörülmektedir. Yenilikçilik yönetimi, buna yönelik gerekli çerçeve koşullarını oluşturmaktadır. 

Sezgisel kumanda ve programlama

Robot sistemleri çok kompleks yapılardır ve buna karşın üretim akışı sırasında hızlı bir şekilde kullanılabilmeleri gerekir.

Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza mümkün olduğunca teknolojiyi hızlı bir şekilde yönlendirebilmek için, araştırma bölümümüz, kolay, etkin ve verimli bir kullanıma ve programlamaya sahip yeni konseptler ve cihazlar geliştirmektedir.

KUKA, karmaşık robot sistemlerinin kolay bir şekilde kullanılabilmesi için yenilikçi konseptler ve cihazlar geliştirmektedir.

Algoritmalar, sensörler, geometri

Günümüzdeki robot sistemleri genellikle bilinen ortamlarda otomatik bir şekilde önceden belirlenen görevleri yerine getirmektedir.

Gelecekte otonom bir şekilde çalışabilmeleri ve akıllı bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için, yeni algoritmalar, entegre görüntü verebilen ve mesafe ölçen sensörler geliştiriyoruz ve çevreye daha uyumlu gelişmiş geometrik modeller hazırlıyoruz.

Algoritmalar, sensörler ve geometri, robot sistemlerimizi daha akıllı ve otonom yapmaktadır.

Mekatronik, güvenlik, enerji verimliliği

Robotlarımız daha verimli olduğunda, daha az enerjiye ihtiyaç duyacak ve daha az maliyetli olacaklardır. Bu nedenle kaynakları iyi kullanan teknolojiler geliştiriyoruz ve yeni malzemeler ve tahrik konseptleri kullanıyoruz.

Ayrıca geleceğin fabrikalarında insanlar çok daha sıkı bir şekilde taşınabilir ve sabit robotlarla birlikte çalışacaklardır. Bu robotlar için kapsamlı güvenlik konseptleri ve teknolojileri geliştiriyoruz. 

Güvenlik konseptleri ve teknolojiler, insan-robot işbirliğinde daha fazla verimlilik sunmaktadır.

Akıllı veri ve altyapı

Büyük veri oranlarının tespit edilmesi ve analiz edilmesine yönelik en son teknolojiler kapsamında, verimli bir kullanım ve robotların uygulamalarla çok iyi uyumda çalışmaları sağlanmaktadır. Bu nedenle akıllı veri (Smart Data) ve altyapı araştırma bölümüne yatırım yapıyoruz.

Geliştirilen sistem yapısı ve teknolojileri yardımıyla, üretim süreçlerini simüle edebiliyor, sanal olarak tesisleri çalıştırabiliyor ve bu şekilde Industrie 4.0'ın sürekli olarak geliştirilebilmesini sağlayabiliyoruz.

Akıllı veri ve altyapılar sayesinde akıllı ağ bağlantıları, iletişim ve otonom, veriyle çalışan karar süreçlerini mümkün olmaktadır.

Gösterimler ve Ağ

Teknoloji geliştirmelerini gösterimlere entegre ettiğimizde, müşterilere yönelik bir değerlendirme ve kıyaslama imkanı doğmaktadır. Toplulukla ortak projelerin, fuarların ve dernek çalışmalarının yoğun bir şekilde değiş tokuş edilmesi ile toplum için önemli alanlarda geliştirme ve endüstriyel liderlik sağlanabilmektedir.
Finansman projeleri, gösterimler ve ağlar, hedefe dönük ve işbirliği içerisinde bir araştırma işlemini sağlamaktadır.

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam