KUKA Araştırma İşbirlikleri

Güçlü iş ortaklarını yanımıza aldık ve okullarla ve tanınmış enstitülerle birlikte yakın çalışma yaparak, öncü fikirleri otomasyon ve robot teknolojisine aktarıyoruz.

Ön planda işbirliği

AREUS

AB AREUS araştırma projesi kapsamında robot ve otomasyon prosesleri çevreye daha duyarlı, daha verimli ve daha üretken hale getirilecektir. Bu araştırma alanları AREUS kapsamında ön planda tutulmaktadır:

  • Enerji verimliliğinin arttırılması ve ekolojik ayak izlerinin azaltılması için devrim niteliğinde teknolojiler
  • Çok sayıda robotun doğru akımla beslenmesiyle yapılan iyileştirmeler (enerji kazanımı) sayesinde robotlu üretim sistemlerinin verimli enerji kullanılan tasarımları. 
  • Hat geometrisi ve döngü süreleri değiştirilmeden, robotların hat planlamasının iyileştirilmesiyle üretim proseslerinin kalıcı olarak iyileştirilmesi.
AREUS araştırma işbirliği, robot sistemlerinin enerji verimliliğinin arttırılmasına yöneliktir.

RobDREAM

RobDREAM araştırma projesinde, aktif olmadıkları süreçlerde insana benzer şekilde robotların özelliklerinin arttırılması ve bu şekilde duruma göre çalışma sağlanması ve tecrübe kazanmaları sağlanmaktadır. Aşağıdaki araştırma alanları RobDREAM kapsamında ön planda tutulmaktadır:

  • Bağlama göre değişen optimizasyon ve algoritma yapılandırması
  • Taşınabilir robotların yön bulma, kavrama ve algılama özelliklerinin iyileştirildiği anahtar teknolojiler
  • Sistem entegrasyonu ve kıyaslama
RobDREAM araştırma işbirliği kapsamında, robotlara bekleme sürelerini optimizasyon yönünde kullanma özelliği kazandırılmaktadır.

AUTOMATICA 2016 fuarında RobDREAM

KUKA tarafından sağlanan diğer araştırma işbirlikleri

EuRoC

AB araştırma projesi European Robotics Challenges (EuRoC) kapsamında dünya çapında en iyi fikir sahiplerini arıyoruz, ayrıca bilim ve sanayi alanında robotların gelecekteki üç önemli konu başlığını ele alıyoruz:

Hiper Esnek Çalışma Hücresi (Hyperflexible Working Cell): Bu görev kapsamında, Avrupa sanayisinin ve üretim teknolojilerinin ilerlemesinde iyi bir adım atmak için yenilikçi üretim çözümleri geliştiriyoruz.

Atölye Lojistik ve Düzenleme (Shop Floor Logistics and Manipulation): Katılımcılar, lojistik ve düzenleme alanında taşınabilir robot kullanımı ve insan-robot işbirliğine yönelik çözümler geliştirmektedir. 

Bitki Kontrolü ve Hizmet (Plant Inspection and Serving): Bu zorlu görev kapsamında katılımcılar, gerçek durumlarda uçabilen mikro robotların kullanıldığı çözümler geliştirmektedir.

 

Yukarıda belirtilen üç yarışmanın her birisinde de beşer takım iki yıllık bir süre boyunca belirlenen görevler kapsamında çalışma yapmaktadır. Son proje yılında, en iyi iki takım sistemlerini son kullanıcıların beğenisine sunmaktadır.

EuRoC kapsamında KUKA "Shop Floor Logistics and Manipulation" (Atölye Lojistik ve Düzenleme) hedefinde faaliyet göstermektedir.

MURAB

AB araştırma projesi MURAB daha iyi bir kanser teşhisi görevini üstlenmiştir. Hedefi, KUKA LBR iiwa hafif robotlar desteğini alarak, biyopsilerin hassasiyetini ve verimliliğini iyileştirmektir.  Bu şekilde robot teknolojisi yardımıyla pahalı manyetik rezonans tomografilerinin kullanılmasında azalma sağlanabilecek ve ayrıca daha hassas robot teknolojileri kullanılabilecektir.

MURAB kapsamında, kanser teşhisinde robotların kullanılması söz konusudur.

ProDok 4.0

Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından finanse edilen ProDok 4.0 projesi kapsamında, karmaşık endüstriyel proseslerde makinelerin taşınabilir, bulut tabanlı belgelenmesi için dijital çözümlerin bulunulması düşünülmektedir.

Bu şekilde proje, dijital değişimlerin imkanlarının kullanılmasına yönelik katkı sağlanacaktır. ProDok 4.0 gibi bir taşınabilir ve prosese dönük belgeleme sistemi, makinelerin kullanımını ve bakımını kolaylaştırabilmekte ve makine üreticilerine rekabet avantajı sağlayabilmektedir.

KUKA, proje çerçevesinde, veri analizleri ve makine öğrenme süreçleri sayesinde hassas robot uygulamalarının geliştirilmesindeki problemlerin nedenini tespit edebilecektir. Ardından belgeler KUKA'ya ait bir Xpert@work bilgi veri bankası üzerinden hizmete sunulacaktır.

RockEU2

2013 ila 2016 yılları arasında üç yıl boyunca RockEU2 Avrupa İşbirliği Önlemleri sürdürülmüştür. Hedefi: Güçlü bir Avrupa Robot Birliği kurmaktır. Bu hedefe, euRobotics aisbl Avrupa Robot Derneğinin kurulmasıyla ulaşılmıştır. Aynı şekilde Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen devam niteliğindeki RockEU2 projesi, bu başarının izlerinden yola devam etmektedir.


Proje sayesinde uluslararası finansal kuruluşların, karar alıcıların ve kullanıcıların işbirliği ve fikir alışverişi yapması sağlanacak, bilimsel ilerleme ve robot yatırımları finanse edilecek ve standardizasyon desteklenecektir. Avrupa projesinin etkinlikleri kapsamında ayrıca European Robotics League gibi tanıtım amaçlı robot yarışmaları da sunulmaktadır.

 

SMErobotics

Avrupa Robot Girişimi KUKA SMEroboticsile birlikte Avrupa İş Ortakları, imalat yapan küçük ve orta ölçekli şirketlerin rekabet özelliğini arttırmak için çalışmaktadır. Birinci seviye parti büyüklüğüne sahip farklı noktalarda otomasyonlu üretim yapılması bu kapsama dahildir. Bu noktada, görevlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine yönelik yenilikçi, simülasyona yönelik sanal modeller, planlama ve denetim kullanılmaktadır. 

Diğer bir geliştirme alanı da, metal yapılarının robotlar tarafından iki kol üzerinden monte edilmesidir. Bir işçi tarafından kolayca gösterilen iş akışı, otomatik olarak planlanır ve beceri tabanlı bir programa aktarılır. Beceri ifadesi, değişken üretime uyum sürecinin temel şartı olan robot hareketlerini ve uzmanlık bilgilerini kapsamaktadır.

SMErobotics araştırma işbirliği, bilişsel robot vizyonunu üstlenmektedir.

100 saniyede SME Robotics 

AREUS, ROCKEU2, RobDREAM, MURAB, EuRoC ve SMErobotics projeleri Avrupa Birliği tarafından, Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Gösterim için Araştırma Programı kapsamında finanse edilmektedir. 

ProDok 4.0 projesi Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından finanse edilmektedir.

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam