KUKA dijital etki alanları

İşletim Teknolojisi (OT) ve Bilgi Teknolojisi (IT) aynı şey değildir, bu anlayış Industrie 4.0'ün başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için temel durumdur. KUKA 1990'lı yıllardan beri işlemsel ve mobil teknolojilerinin birleşmesi üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Dijital tedarik zincirinde (Digital Supply Chain) ilgili tüm tarafların iş süreçleri birlikte büyümektedir. Industrie 4.0, sürekli ağ oluşturması sayesinde günümüzün değer üretim zincirindeki tüm malzeme bozulmalarının üstesinden gelir. Bu olasılıklar ilk olarak şu alanlarda bulunur:

  • Üretim ve lojistik süreçlerinin hızlandırılması ve esnekleştirilmesi
  • Edinim çabalarının azalması
  • Veri güvenirliği ve tutarlılığının en iyi hale getirilmesi

Bulut bağlantı katmanı olarak tasarlanabilir her Industrie 4.0 senaryosunda temel rol oynamaktadır.

Industrie 4.0 Cloud with KUKA Nebbiolo box
Bulut, Industrie 4.0 'te önemli bir rol oynuyor. 

OT ve IT arasında Industrie 4.0

Uygulamada Industrie 4.0 konusuna yapılan yaklaşımlar farklı paradigmalar ile karakterizelidir: örneğin Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve Üretim Yürütme Sistemi (MES) tedarikçileri tarafından İşletim Teknolojisi (OT) ve Bilgi Teknolojisi (IT) arasında endüstride uzman kişiler. Industrie 4.0'ü uygulamaya geçirmek isteyenler OT'nin açıkça IT ile aynı olmadığının farkında olmalıdır.

"Safety" vs. "Sicherheit" (güvenlik)

Bir örnek, Almanca "Sicherheit" (güvenlik) kelime ile veriliyor: İngilizce'de OT alanında kullanılan "safety" (güven) kelimesi ile IT alanında kullanılan "security" (güvenlik) kelimeleri arasında bariz bir fark vardır.

Almanca'da ise aynı kelime farklı gereksinimleri tanımlar: Bu kelime, OT üretim dünyasında üretim tesislerinin kullanılabilirlik ve güvenilirlik konusunda güvenceye alınmasıyla başlayan ve insan ve makine için üretim ortamlarının güvenliği ile sonlanan bir alan anlamına gelir. IT alanında "Sicherheit" (güvenlik) kullanımında ise; genel olarak hedeflenen veri erişimi üzerinden gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğin güvenceye alınması söz konusudur.

İşlemsel ve mobil teknolojileri bağdaştırma

KUKA ilk hamle olarak 1990'lı yıllardan beri bu sorunu bilmektedir. KUKA, standartlaştırılmış ana akım teknolojilerine dayanarak açık, birlikte çalışabilir ve modüler sistemler geliştirmiştir. O zamanlardan beri klasik otomasyon tekniği ile IT dünyasını çekirdekte birleştirmeye başlamıştır. KUKA, geleceğin akıllı fabrika sistemi için portföyünde modüler yazılım mimarileri barındırır. Bunlar Industrie 4.0'ün genel gelişim süreci üzerine hazırlanmaktadır.

KUKA Connect, Nebbiolo Teknolojileri ve Edge-Computing sayesinde sistemle ilgili taban ve bulut platformu oluşturuyoruz. Bunlar, üretimde firmaya özel OT ile iş ve bulut IT'nin standartlaştırılmış veri formatları ve yeni protokolleri arasındaki boşlukları kapatır. Sonuç olarak; robot, otomatik güdümlü araçlar veya lojistik makineler gibi işlemsel teknolojileri bulut, ağ, mobil teknolojileri ve diğer modern IT altyapılarıyla birleştiriyoruz.

Müşterilerimize geliştirilmiş destek, hizmet, hazırlık, kurulum ve proaktif bakım için aletlerle portföyümüzü güçlendirdiğimiz, dolayısıyla mümkün olduğunca kullanıcı dostu ve etkili olan bir değer katmak istiyoruz.

KUKA Nebbiolo Box for Industrie 4.0 cloud solutions.
Nebbiolo Box, bulut için ilgili verilere erişim sağlar ve böylece Industrie 4.0 için temel oluşturur. 

Industrie 4.0 ve Robotik internet (IoR)

KUKA, bu amaçla KUKA otomasyon çözümlerinin diğer birimlere ayrıştırılması ve dijitalleştirilmesi için bulutta güçlü bir omurga oluşturmak üzere yüksek basınçla çalışıyor. Yeni bulut platformu KUKA Connect sayesinde Industrie 4.0'te ilk kilometre taşını oluşturuyoruz.

Standart kullanıcı arayüzüne sahip KUKA Connect

Kolay uygulanabilen, uygulama esaslı yazılım geliştirmeleri veya varlık yönetimi gibi bulut esaslı işlevler sayesinde robot sistemlerimizin aklını sürekli olarak artırmak mümkündür. Standart bir kullanıcı arayüzü üzerinden kontrol edilen KUKA Connect, birçok bileşenin kombinasyonu konusundaki potansiyeli adım adım kullanıyor:

  • kesintisiz üretim verileri
  • çok yeni üretim süreçleri
  • esnek ağ oluşturma
  • Reaktif bileşenlerin birleştirilmesi

KUKA Connect aynı zamanda elektronik, mobil cihazlar, hareket sistemleri ve iletişim altyapıları için yeni teknolojilerin akıllı entegrasyonundan faydalanarak üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesini kolaylaştırıyor.

İnsan ve robot arasındaki akıllı değişim

KUKA Connect, OT ve IT teknolojileri arasında kusursuz bir bağlantıyı kolayca oluşturmak üzere Industrie 4.0 bağlamında ilk adımdır. KUKA robotları bir platform üzerinden farklı hizmetler ve uygulamalarla bağlanmıştır.

KUKA Connect sayesinde üretimde verimlilik, kalite ve esnekliği öngörmek ve bunların sürekli artmasını sağlamak için büyük veri analizleri ve bulut bilişimini kullanıyoruz. Platform sadece makine verilerine erişim için işlev görmez. Bu platform ayrıca etkili canlandırmalar, hikayeler ve istatistikler hazırlayan akla da sahiptir. Bilgi ve haber oluşturmak, KUKA otomasyon çözümlerinin bütün yaşam çevrimi üzerinden etkinlik ve verimini artırılmak. KUKA Connect robotlar, insanlar ve ilgili hizmetler arasında tüm veri ve bilgileri paylaşmak için üniversal omurga olarak işlev görür.

Yeni bulut platformu KUKA Connect'in ana faydaları:

  • sürekli artan verimlilik
  • sürekli azalan toplam mülkiyet maliyetleri
  • Robotun bütün yaşam çevriminin farklı uygulamalarda desteklenmesi

Genişletilebilirlik sayesinde katma değer

KUKA Connect, önde gelen bulut ve web teknolojilerini destekliyor. Bu platform; farklı robot esaslı otomasyon çözümlerinde otomotiv ve uzay endüstrisinden tüketici elektroniği ve genel endüstriye kadar çeşitli branşlarda yatay ölçeklenirliği sürdürmek için oluşturur.

Açık küresel standartlara dayanan KUKA Connect, büyük veri sağlayabilir ve integratör ve ortaklarının kendi uygulama, hizmet ve eklentilerini bulunduran platformu geliştirmelerine olanak tanır. Bu sayede müşteriler için ek katma değerlerin kapısı açılır. Industrie 4.0 uygulamasında maksimum boş alan için tasarlanan KUKA Connect platformdan bağımsızdır ve dikey ölçeklendirilebilir. Dolayısıyla, üretim mühendisliğinin farklı donanım ve yazılım ortamlarında kullanılabilir.

Yeni arka uç mimarilerine dayalı KUKA Connect, hiçbir yazılım kurulumu gerektirmeyen ve her uçbirimde çalışabilen duyarlı ve kolay işletilebilen bir web kullanıcı arayüzü sunuyor.

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam