Báo chí và sự kiện

Chào mừng đến với khu vực báo chí của KUKA AG. Tại đây bạn sẽ tìm thấy các thông cáo báo chí hiện tại cũng như nhiều bài thuyết trình, tài liệu hình ảnh, video độ phân giải cao và danh sách người cần liên lạc cho mọi câu hỏi của bạn.

Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie