Automatisering, Industriële robotarm

KUKA Ready Packs

Gói rô-bốt hoàn chỉnh của bạn, bao gồm rô-bốt, bộ điều khiển, phần tử điều khiển và phần mềm – với thời gian giao hàng là 2-4 tuần.

KUKA Ready Pack: Ưu điểm cạnh tranh nhất trong một gói

Thời gian giao hàng 2-4 tuần đối với gói hiệu suất cao tùy chỉnh – KUKA Ready Packs giúp bạn hiện thực hóa điều đó. Theo hồ sơ yêu cầu của bạn, hãy chọn một mẫu từ các dòng rô-bốt đã được kiểm nghiệm của chúng tôi, bộ điều khiển được định cấu hình sẵn, một thiết bị điều khiển phần mềm với các phụ kiện tùy chọn và bạn sẽ có một đội vô địch.

Là các giải pháp gói được cấu hình sẵn, KUKA Ready Packs kết hợp các sản phẩm KUKA hiệu suất cao được chọn lọc với thời gian giao hàng ngắn*các điều kiện tốt nhất. Và tất cả với chất lượng KUKA được kiểm nghiệm.

* Lead time ready to ship

Tổng quan tất cả gói KUKA Ready Pack:

KUKA Ready Pack Rô-bốt KUKA Bộ điều khiển hệ thống Các gói chức năng và công nghệ
KR 3 AGILUS Pack KR 3 AGILUS
 • KR 3 R540
KR C4 compact KUKA.SystemSoftware
Phần mềm ứng dụng
KR AGILUS Pack KR AGILUS
 • KR 6 R700 
 • KR 6 R900 
 • KR 10 R1100 
 • KR 10 R900
KR C4 compact KUKA.SystemSoftware
Phần mềm ứng dụng
LBR iiwa Pack LBR iiwa
 • LBR iiwa 14 R820
  Media-Flange Electric/Touch Pneumatic
KUKA Sunrise Cabinet KUKA SunriseOS
KR CYBERTECH Pack KR CYBERTECH
 • KR 16 R1610-2
  w/o ES
 • KR 16 R1610-2
  with defined ES
 • KR 20 R1810-2
  w/o ES
 • KR 20 R1810-2
  with defined ES
KR C4 KUKA.SystemSoftware
Phần mềm ứng dụng
KR CYBERTECH nano Pack KR CYBERTECH nano
 • KR 10 R1420
KR C4 compact
KR C4 smallsize-2
KUKA.SystemSoftware
Phần mềm ứng dụng

KR IONTEC Pack

KR IONTEC
 • KR 30 R2100
 • KR 50 R2100
 • KR 70 R2100
KR C4
KUKA.SystemSoftware
Phần mềm ứng dụng
KR QUANTEC Pack KR QUANTEC
 • KR 120 R2700-2
 • KR 150 R2700-2
 • KR 210 R2700-2
KR C4 KUKA.SystemSoftware
Phần mềm ứng dụng
KR QUANTEC PA Pack KR QUANTEC PA
 • KR 180 R3200 PA
KR C4 KUKA.SystemSoftware
Phần mềm ứng dụng
Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie