Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

IWKA presses further ahead with group restructuring

The IWKA Aktiengesellschaft, Karlsruhe, has pushed resolutely ahead during the past year with the restructuring of the group

23 Tháng Tư 2001


Clearly leaner and thus more efficient, IWKA sees itself ideally equipped for the future. In the business year 2000 the technology company raised its sales by 20 percent to EUR 2.2 billion. Order receipts were also around EUR 2.2 billion, an increase of 21 percent.

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie