Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

IWKA profit and order receipts for the first nine months of 2001 above those for the year-before period

IWKA Group, Karlsruhe, has successfully concluded the first three quarters of the business year

12 Tháng Mười Một 2001


Despite the difficult macroeconomic situation, order receipts and earnings were above the figures at Sept. 30, 2000. IWKA order receipts were up six percent at EUR 1.67 billion. This increase can essentially be attributed to brisk orders by our Production Technology and Manufacturing Technology divisions.

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie