Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Stable business in difficult times

In financial 2002, the IWKA Group was able to survive well against a difficult economic background

14 Tháng Tư 2003


Despite the trend towards recession in many parts of the world IWKA managed to achieve its goals. Order receipts and sales are 3.6 percent and 1.0 percent higher than the previous year and the operating profit, at EUR 73.4 million, was also noticeably better than last year. At the same time we were able to significantly reduce the Groups net debt load.

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie