Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

New Chief Financial Controller named to the Executive Board of IWKA

Mr. Dieter Schäfer (aged 51) will assume the position of Chief Financial Controller on the Executive Board of IWKA Aktiengesellschaft, Karlsruhe, effective January 1, 2004

18 Tháng Mười Hai 2003


Dieter Schäfer, Dipl.-Kaufmann, joined Gildemeister Aktiengesellschaft asManager of the Central Accounting and Finance Department in 1991. From 1993onwards, his duties included a number of senior roles at Director level in thegroup.

From 1997 to 2003, Dieter Schäfer was Gildemeister Aktiengesellschaft's ChiefFinancial Officer.

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie