Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

IWKA Aktiengesellschaft appoints Chairman of the Executive Board

In its meeting on July 29, 2005, the Supervisory Board of IWKA Aktiengesellschaft appointed Mr. Wolfgang-Dietrich Hein as full Member and Chairman of the Executive Board, effective September 1, 2005

29 Tháng Bảy 2005


Mr. Hein has experience in the mechanical and plant engineering industry in Germany and abroad for many years.

 

Karlsruhe, 29 July 2005
The Executive Board

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie