Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KUKA Systems GmbH adds to executive management team

Dr. Matthias J. Rapp (40) is the new CFO of Augsburg-based KUKA Systems GmbH, a subsidiary of KUKA Aktiengesellschaft

15 Tháng Mười Một 2007


The former CFO of the Frankfurt-based pharmaceutical company Merz GmbH & Co. KGaA will assume responsibility for the financial and controlling division of the international plant constructor and systems supplier. The executive management team, led by Dr. Stefan Söhn, was expanded last October with the appointment of Dr. Rapp.

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie