Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Changes to the KUKA Roboter GmbH management board

The KUKA Roboter GmbH management board is currently undergoing changes

04 Tháng Hai 2009


Effective February 4th, 2009 Mr. Manfred Gundel (43), managing director of the KUKA Roboter GmbH technology division has been appointed temporary chairman of the management board at KUKA Roboter GmbH. Mr. Manfred Gundel has been with the company since 1986 and has worked as the managing director of technology for five years. 

The KUKA AG management board requested that Mr. Bernd Liepert, who had been chairman of the management board of KUKA Roboter GmbH until now, leaves the management board effective February 4th, 2009.

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie