Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Laser cutting

Laser cutting can be used for various cutting tasks. It can be used both for kerfs with micrometer precision or for the cutting of thicker plates. The thermal cutting process is suitable for metallic materials as well as for plastics, steel, glass and ceramics.


Laser cutting: the technology

Laser cutting is a non-contact process. It is frequently used with plate-shaped materials.

The material melts where the laser beam meets it. Depending on the process, a gas flow blows the molten material downwards and out of the kerf. This results in precise and smooth cuts.

Automated laser cutting

From individual robotic cells or the flexible handling of components under a stationary laser head to automatically linked production systems: we develop the optimal solution for your production. Nor do you need to look elsewhere for individual automation components, such as beam source, optics or robots.

Laser cutting: the advantages

The non-contact, thermal cutting process offers the following advantages:

  • Clean cut edges
  • No workpiece distortion
  • Fast process speed with spatial 3D laser cutting
  • Optimal material utilization

Bạn có muốn một giải pháp riêng?

Với chuyên môn và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực hàn, chúng tôi sẽ sẵn lòng tư vấn và giúp bạn tìm ra giải pháp hoàn hảo cho các yêu cầu hàn cá nhân của bạn.

Sách trắng: Hàn nhôm? Không vấn đề gì! Ghi điểm ngay trong sản xuất đối với phương tiện di chuyển bằng điện.

Nhôm đóng một vai trò quan trọng trong phương tiện di chuyển bằng điện vì sự kết hợp lý tưởng giữa nhẹ và sức mạnh. Đối với quá trình hàn và nối, nhôm đặt ra yêu cầu cao về các công nghệ được ứng dụng. Với bí quyết quy trình sâu rộng và các sản phẩm phù hợp, KUKA chuẩn bị cho bạn sự chuyển đổi công nghệ theo hướng phương tiện di chuyển bằng điện. Sử dụng hộp pin làm ví dụ, có thể thấy rõ cách rô-bốt cho phép sản xuất các thành phần nhôm ở mức chất lượng cao nhất. 

Đọc tất cả những gì về hàn nhôm trong phương tiện di chuyển bằng điện.

Tải sách trắng

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie