Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Automatisering, Industriële robotarm

KUKA Ready Packs

Gói rô-bốt hoàn chỉnh của bạn, bao gồm rô-bốt, bộ điều khiển, phần tử điều khiển và phần mềm.


KUKA Ready Pack: Ưu điểm cạnh tranh nhất trong một gói

Theo hồ sơ yêu cầu của bạn, hãy chọn một mẫu từ các dòng rô-bốt đã được kiểm nghiệm của chúng tôi, bộ điều khiển được định cấu hình sẵn, một thiết bị điều khiển phần mềm với các phụ kiện tùy chọn và bạn sẽ có một đội vô địch.

Là các giải pháp gói được cấu hình sẵn, KUKA Ready Packs kết hợp các sản phẩm KUKA hiệu suất cao được chọn lọc với thời gian giao hàng ngắn*các điều kiện tốt nhất. Và tất cả với chất lượng KUKA được kiểm nghiệm.

* Lead time ready to ship

Tổng quan tất cả gói KUKA Ready Pack:

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie