Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KUKA cell4_spot

Automation cell for spot welding: quickly available as a standard product and highly customizable thanks to extensive additional modules and expansion options


Economic welding solution: robot cell for spot welding with intelligent module system

Pre-assembled and ready for immediate use: The modular KUKA cell4_spot is readily available and easy to integrate. Thanks to numerous hardware and software options, it can be individually configured and expanded – perfectly adapted to your production volume and specific requirements at an excellent price/performance ratio.

Compact spot-welding cell offers cost-efficient automation especially for the automotive supply industry

 • Space-saving design

  Cell with small footprint and available with mirrored layout for space-saving, side-by-side installation

 • Intelligent cell concept

  Compact design with good accessibility for maintenance work and easy expansion for stationary processes 
 • Simple and fast integration

  Modular design for fast transport and easy programming via KUKA welding software
 • Short delivery times

  High availability thanks to preconfigured and readily deliverable components 

Expandable and scalable: variants of the KUKA production cell for resistance welding

Depending on component size and shape, the spot-welding cell is available in different versions and can be upgraded with an optional expansion module if required – for example for additional stationary processes or with additional spot-welding applications for higher cycle rates.

KUKA cell4_spot large: Designed for spot welding of steel components

Cell type             KP3-V2H
single KR
KP3-V2H
single KR
with expansion module
KP3-V2H
dual KR
KP3-V2H
dual KR
with expansion module
Length 10.000 mm
Width 5.700 mm 8.550 mm 5.700 mm 8.550 mm
Height 2.200 mm 2.800 mm 2.200 mm 2.800 mm
Cell layout:
Maintenance door
Extension module

left
---

left
right 

left
---

left
right 
Robot
(spot welding)
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
2 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
Robot
(handling)
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
Positioner KP3-V2H1000 R800 L2600
Loading area Light curtain, laser scanner
Welding equipment 1 x KUKA Schweißbox with Bosch Timer 2 x KUKA Schweißbox with Bosch Timer
Application software package 1 x KUKA.ServoGun Basic
1 x KUKA.EqualizingTech
2 x KUKA.ServoGun Basic
2 x KUKA.EqualizingTech

We support you in the planning phase and offer flexible financing models

Sách trắng: Hàn nhôm? Không vấn đề gì! Ghi điểm ngay trong sản xuất đối với phương tiện di chuyển bằng điện.

Nhôm đóng một vai trò quan trọng trong phương tiện di chuyển bằng điện vì sự kết hợp lý tưởng giữa nhẹ và sức mạnh. Đối với quá trình hàn và nối, nhôm đặt ra yêu cầu cao về các công nghệ được ứng dụng. Với bí quyết quy trình sâu rộng và các sản phẩm phù hợp, KUKA chuẩn bị cho bạn sự chuyển đổi công nghệ theo hướng phương tiện di chuyển bằng điện. Sử dụng hộp pin làm ví dụ, có thể thấy rõ cách rô-bốt cho phép sản xuất các thành phần nhôm ở mức chất lượng cao nhất. 

Đọc tất cả những gì về hàn nhôm trong phương tiện di chuyển bằng điện.

Tải sách trắng

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie