Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Định hình sản xuất của tương lai

Quyết định của ngày hôm nay xác định khả năng cạnh tranh của công ty bạn vào ngày mai. Định hướng cho công việc sản xuất trong tương lai trong công nghiệp 4.0 với các giải pháp tiên phong và mạng lưới thông minh.


Định hình thành công công việc sản xuất của tương lai trong công nghiệp 4.0

Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, sản xuất của tương lai phải tuân theo một nền kinh tế thị trường mới: Chu kỳ sản phẩm được rút ngắn, chuỗi sản xuất được kết nối mạng, thị trường năng động, khan hiếm nguồn tài nguyên, chuyển đổi nhân khẩu học và hơn thế nữa.

 

 

Nếu bạn muốn tiếp tục phát triển như một công ty trong tương lai, điều quan trọng là phải phản ứng nhanh với các xu thế và sự phát triển của thị trường. Thậm chí nhiều hơn: Đó là việc tạo ra nhận thức về tất cả các lợi thế của tự động hóa trong sản xuất 4.0, điều này sẽ đảm bảo bền vững tương lai của công ty bạn.

 

Đảm bảo ưu thế của bạn ngay bây giờ!

Tìm hiểu mọi thứ về những thách thức và cơ hội của cảnh quan sản xuất trong tương lai trong sách trắng miễn phí của chúng tôi.

Thay đổi tạo ra cơ hội. Năm xu thế lớn trong sản xuất của tương lai.

Số hóa, chuyển đổi nhân khẩu học, cá nhân hóa, khan hiếm nguồn tài nguyên và chuyển dịch quyền lực kinh tế: Tất cả những xu thế lớn này định hình công việc sản xuất tương lai trong công nghiệp 4.0.

Ai hiểu được những xu thế này và phản ứng phù hợp với chúng, sẽ tạo ra cơ hội.

Tìm hiểu năm xu thế lớn và ảnh hưởng của chúng tới sản xuất của tương lai.

Các xu thế lớn xác định cách thức sản xuất của tương lai được định hình.

Ba nhân tố chủ chốt để “Sản xuất trong tương lai” thành công.

Con người, công nghệ, sự thích ứng: Chỉ với ba nhân tố chủ chốt này, bạn sẽ sẵn sàng cho các xu thế lớn trong tương lai sản xuất và duy trì tính cạnh tranh.

 • Sự thích ứng

  Công ty của bạn có thể bắt kịp với tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ không? Có, miễn là bạn dựa vào sự thích ứng và các quy trình và công nghệ của bạn đảm bảo sản xuất linh hoạt mọi lúc. Do đó, bạn nên đầu tư nhiều hơn vào các giao diện mở và hệ sinh thái được kết nối mạng.

  Tìm hiểu thêm về nhân tố chủ chốt “Sự thích ứng”

 • Con người

  Công việc sản xuất của tương lai trong công nghiệp 4.0 phụ thuộc vào yếu tố con người, vì nhân viên của bạn đóng vai trò là nhà phát triển và vận hành. Cùng nhau bước trên con đường sản xuất tương lai. Chỉ có nhân viên của bạn lắp đặt, vận hành và phát triển thêm mới dẫn đến tất cả những lợi thế của việc sản xuất được kết nối mạng và linh hoạt.

  Tìm hiểu thêm về nhân tố chủ chốt “Con người”

 • Công nghệ

  Phần cứng và phần mềm thông minh giám sát và điều khiển máy móc, hệ thống và quy trình một cách độc lập. Với sự trợ giúp của tích hợp mạng lưới và ứng dụng dữ liệu lớn, đám mây và trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp, những cơ hội lớn sẽ xuất hiện. Tổng kết: Sự cộng sinh giữa Công nghệ Vận hành (OT) và Công nghệ Thông tin (CNTT) mở ra những khả năng hoàn toàn mới cho “Sản xuất tương lai”.

  Tìm hiểu thêm về nhân tố chủ chốt “Công nghệ”

Nhà máy thông minh trong công nghiệp 4.0

Việc sản xuất trong tương lai có nhiều khả năng. Hãy xem xét ba nhân tố chủ chốt trung tâm, khám phá các giải pháp của chúng tôi cho tự động hóa công nghiệp và định hình vững chắc sản xuất của bạn trong tương lai.

Khám phá tất cả các cột mốc của KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie