Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Các buổi tọa đàm của chuyên gia với Giáo sư – Tiến sĩ Ing. Jacob

Giáo sư – Tiến sĩ Ing. Dirk Jacob là chuyên gia về tự động hóa sản xuất và rô-bốt. Ông nghiên cứu lĩnh vực ứng dụng của rô-bốt công nghiệp và phân tích rô-bốt liên quan đến sự hợp tác giữa con người và rô-bốt. Là một người cố vấn trong lĩnh vực rô-bốt công nghiệp và cơ điện tử, ông là người khởi xướng quan trọng cho khoa học và thực hành.


Hiểu biết sâu sắc của chuyên gia trong thế giới sản xuất tương lai

Có thể thấy trước rằng một thế giới mà mọi thứ được kết nối mạng, được quyết định bởi khả năng thích ứng. Trong tương lai, các công ty sản xuất phải có khả năng điều chỉnh thích ứng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của mình một cách nhanh chóng và linh hoạt với các điều kiện thị trường mới.

Trong video của chuyên gia, Giáo sư – Tiến sĩ Ing. Dirk Jacob giải thích các xu thế lớn nào sẽ ảnh hưởng đến sản xuất của tương lai. Ngoài ra ông giải thích ý nghĩa và mối quan hệ của ba nhân tố chủ chốt, cho phép các công ty thiết lập sản xuất bền vững.

Giáo sư – Tiến sĩ Ing. Jacob là chuyên gia về tự động hóa sản xuất và rô-bốt.

Tiến bộ công nghệ không hoạt động trong môi trường chân không. Các công nghệ hướng tới tương lai chỉ có thể phát huy hết tiềm năng của chúng nếu chúng được liên kết có ý nghĩa với các nhân tố chủ chốt con người và sự thích ứng.

Giáo sư – Tiến sĩ Ing. Jacob, Giáo sư về tự động hóa sản xuất và rô-bốt, đại học Kempten

Giáo sư – Tiến sĩ Ing. Dirk Jacob trao đổi về các xu thế lớn của sản xuất tương lai (Phần 1)

Giáo sư – Tiến sĩ Ing. Dirk Jacob trao đổi về các nhân tố chủ chốt của sản xuất tương lai (Phần 2)

Thế giới sản xuất của tương lai trong khoa học và thực tiễn

Trong khuôn khổ các hoạt động nghiên cứu và phát triển của mình, Giáo sư – Tiến sĩ Ing. Jacob đã tích lũy được những hiểu biết quan trọng về việc sử dụng tốt hơn các rô-bốt công nghiệp cũng như việc tăng cường hợp tác giữa con người và rô-bốt. Trong bối cảnh đó, ông và nhóm của mình đã được trao giải thưởng đặc biệt của VDMA cho mô hình nghiên cứu sáng tạo “Kỹ thuật số và vùng miền” và “Giải thưởng về giảng dạy xuất sắc năm 2018” cho khái niệm giáo khoa của khóa học Kỹ thuật hệ thống.

Là một người khởi xướng và thúc đẩy khoa học và thực tiễn công nghiệp, ông ấy biết rằng những quyết định của ngày hôm nay sẽ quyết định thành công của ngày mai. Về mặt này, mọi quyết định của công ty nên được nhìn xa trông rộng và tích hợp vào một chiến lược tổng thể.

Giáo sư – Tiến sĩ Ing. Dirk Jacob tham gia nghiên cứu và giảng dạy về sản xuất của tương lai.

Đảm bảo ưu thế của bạn ngay bây giờ!

Tìm hiểu mọi thứ về những thách thức và cơ hội của cảnh quan sản xuất trong tương lai trong sách trắng miễn phí của chúng tôi.

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie