เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

กระบวนการผลิตในอนาคต

เป็นระบบอัตโนมัติและมีการเชื่อมโยงกันการผลิตแห่งอนาคต

ไดนามิกที่โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างแน่ชัดว่าธุรกิจต้องเตรียมรับมือความท้าทายใดบ้างในอีกห้าปี ผู้ที่ต้องการพื้นที่ว่างในการสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ และต้องการความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต ต้องตอบสนองต่อเมกะเทรนด์ืและพัฒนาการทางการตลาดรูปแบบใหม่ได้ล่วงหน้าอย่างยืดหยุ่น และมีพื้นที่สำหรับการพัฒนาต่อไปและการเติบโต