Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Các cài đặt cookie kuka.com

Dưới đây là tổng quan về các cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi. Nó có thể được tùy chỉnh theo mong muốn của bạn. Xin lưu ý rằng việc giảm kích thước cookie có thể dẫn đến giảm chức năng trang.


Cookie cần thiết

Những cookie này cho phép bạn và chúng tôi sử dụng Các chức năng cơ bản như nhập biểu mẫu hay nhận dạng SPAM. Chúng cần thiết khi gọi chức năng trang web chúng tôi.

Cookie chức năng

Cookie chức năng cho phép Nhúng các nội dung bên ngoài vào trang của chúng tôi. Là khách truy cập bạn có thể xem ví dụ Video YouTube, bài Post Facebook hoặc giá cổ phiếu KUKA hiện tại trong các đề xuất ưu đãi của chúng tôi, mà không cần phải rời khởi trang web.

Cookie tiếp thị

Các cookie này cho phép quảng cáo được cá nhân hóa và được gọi là nhắm lại mục tiêu thông qua giao tiếp với các trang web bên ngoài trang web của chúng tôi (ví dụ: qua các nền tảng như LinkedIn, Twitter, Facebook, DoubleClick hoặc Bing). Ngoài ra, các cookie này cho phép bạn chuyển đường dẫn nhấp chuột đến bộ phận bán hàng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các cookie này để liên tục tối ưu hóa ưu đãi của chúng tôi cho bạn và điều chỉnh nó theo nhu cầu của bạn.

Cookie đã sử dụng

 • kuka#lang
 • ASP.NET_SessionId
 • SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
 • Cookie kuka
 
 • Video YouTube
 • Thumbnails Facebook (Tin tức – Dịch vụ)
 • Các Iframes khác
 
 • BizoID (.ads.linkedin.com)
 • Lang (.ads.linkedin.com)
 • MUID (.bing.com)
 • IDE (.doubleclick.net)
 • Fr (.facebook.com)
 • _gcl_au (.kuka.com)
 • _fbp (.kuka.com)
 • lidc (.linkedin.com)
 • UserMatchHistory (.linkedin.com)
 • lang (.linkedin.com)
 • bcookie (.linkedin.com)
 • personalization_id (.twitter.com)
 • bscookie (.www.linkedin.com)
 • MUIDB (bat.bing.com)
 • (www.facebook.com)
 • mf_... (mouseflow.com)
 

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie