Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Khám phá sự đa dạng của KUKA

KUKA cung cấp các giải pháp tự động được thiết kế riêng cho ngành nghề của bạn. Tìm hiểu thêm về các đối tác của chúng tôi và tìm hiểu các dự án khách hàng thành công trong cơ sở dữ liệu giải pháp của chúng tôi!

Khám phá các ngành nghề của KUKA

Tại Trung tâm tải xuống của KUKA bạn sẽ tìm thấy tài liệu mở rộng về các sản phẩm của chúng tôi, ví dụ: Tài liệu giới thiệu sản phẩm, Bảng dữ liệu, Dữ liệu CAD, Các chứng chỉ và nhiều thứ khác.

Khám phá trong Cơ sở dữ liệu giải pháp của chúng tôi cách các giải pháp tự động hóa của chúng tôi được khách hàng áp dụng thành công. Chúng tôi thực hiện nhiều dự án khách hàng với các đối tác có kinh nghiệm từ hầu hết các ngành nghề. Tìm hiểu thêm về các đối tác của chúng tôi tại đây.

Tin tức


KUKA toàn cầu

Có thể tìm thấy tất cả địa chỉ và liên hệ tại đây