Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Đăng nhập vào tài khoản my.KUKA của bạn ngay để dữ liệu lưu trữ của bạn được tự động điền vào biểu mẫu. Bạn có thể tùy ý thay đổi những thông tin này sau.

Bạn chưa có tài khoản my.KUKA? Vậy hãy đăng kí ngay tại đây.

Bạn đã đăng nhập vào my.KUKA, vì vậy biểu mẫu đã điền sẵn dữ liệu của bạn. Bạn tùy chọn thay đổi những thông tin này theo ý muốn.

  • KUKA Deutschland GmbH
    Zugspitzstraße 140
    86165 Augsburg
    Đức
    +49 821 797-1011

Chức danh

Các cập nhật, lời mời sự kiện và nhiều hơn nữa: Đăng ký nhận bản tin KUKA.

Tôi đồng ý rằng KUKA sẽ thường xuyên gửi cho tôi một bản tin qua thư điện tử và vì mục đích này KUKA có quyền xử lý dữ liệu cá nhân của tôi theo Chính sách bảo mật. Tỉ lệ chuyển tiếp, mở và hành vi nhấp chuột vào bản tin được đánh giá. Bạn có thể thu hồi thỏa thuận này bất kì lúc nào trong tương lai bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng kí trong bản tin hoặc gửi trực tiếp yêu cầu đến KUKA.

Bảo vệ dữ liệu

Theo đây tôi đồng ý để dữ liệu thu thập ở trên được xử lý để xử lý yêu cầu của tôi theo Chính sách quyền riêng tư. Sự đồng ý này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào trong tương lai.

* Các trường này là bắt buộc