Alegeți locația:

Štát

Selectați o limbă:

  • Română / Romanian

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL CONCURSULUI „Cum iti imaginezi ca arata un robot?”


Subscrisa KUKA HUNGARIA KFT- SEDIU PERMANENT DESEMNAT, cu sediul in sat Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, strada Wolfgang Amadeus Mozart, nr. 5, jud. Timiş, Romania, cod unic de inregistrare 32763302, autorizata prin documentul nr. 101114/17012014 din 10. februarie 2014, reprezentata legal de Weil Zoltán si Kovácsné Gönczi Anita, in calitate de Organizator va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor in cadrul Concursului cu prilejul ZILEI COPILULUI in conformitate cu Regulamentului European General de Protecție a Datelor (GDPR), avand calitatea de operator de date cu caracter personal si organizator („Organizatorul”).

 

Premiile acordate in cadrul Concursului vor fi expediate câștigătorilor de către Organizator, la adresele indicate de către aceștia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior încheierii procesului de validare a câștigurilor, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data validării tuturor câștigătorilor si afișarea lor pe pagina de Facebook a Organizatorului, respectiv 31 mai 2021, ora 16.00.

 

Datele personale relevante prelucrate, obtinute in mod direct de la participati sunt următoarele:
- Date personale ale părintelui/tutorelui/reprezentantului legal (numele, prenume, adresa), in cazul minorilor de pana la 16 ani,
- Date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail a părintelui/tutorelui/reprezentantului legal)
Datele personale ale minorului (numele, prenume, adresa), nu vor fi dezvaluite sau solicitate in vreun fel.

Datele personale ne sunt necesare pentru a ne îndeplini obligațiile rezultând din Concurs, adica adresa de domiciliu a (de exemplu datele privind livrarea premiilor și menținerea unei evidențe fiscale corecte).

 

Prin luarea la cunostinta a Regulamentului de concurs, respectiv prin semnarea prezentei Informari, participantii iau la cunostinta colectarea si procesarea datelor cu caracter personal ale ale acestora pt scopul organizarii concursului si acordarea premiilor.

 

Scopul prelucrării

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorul scop:

Scopurile prelucrarii datelor personale este inscrierea și participarea la concursul on-line de desene pentru copii până la 18 ani cu tema Cum iti imaginezi ca arata un robot?”, dupa cum urmeaza:

Astfel, urmează ca părintele/tutorele/reprezentantul legal al minorului participant la concurs să transmită desenul acestuia pe pagina de Facebook a KUKA, fara a indica datele personale ale minorului.

Numărul de telefon de contact si adresa în vederea trimiterii premiilor vor fi solicitate doar castigatorilor.

 

Temeiul prelucrării

Date personale sunt prelucrate si in urmatoarele temeiuri:

Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale [articolul 6, alineatul (1b) din GDPR]

Datele sunt procesate pentru a ne îndeplini obligațiile asumate decurgând din organizarea și participarea la Concurs, respectiv livrarea premiilor.

Pentru indeplinirea obligatiilor legale (articolul 6 (1 c) GDPR)

În plus, suntem obligați să îndeplinim diferite cerințe legale fiscale. Motivele procesării datelor includ confirmarea identității și a vârstei, prevenirea fraudei și spălării banilor, îndeplinirea cerințelor de verificare și notificare stabilite de legislația fiscală și evaluarea și gestionarea riscurilor.

 

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate, ale căror date vor fi prelucrate de către KUKA, sunteți dumneavoastră, în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal. Minorii cu varsta 16-18 pot candida si posta in nume propriu.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/ incomplete. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului predarii acestuia, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Vor avea acces la datele participantilor doar angajații Organizatorului implicati in îndeplinirea cerințelor contractuale și legale.

Datele cu caracter personal mentionate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise unor autoritati publice, auditori sau instititii cu competente in activitati de control cu privire la activitatile sau activele Societatii, care solicita Organizatorului sa furnizeze informatii, in baza obligatiilor legale care incumba Societatii. Astfel de autoritati publice sau institutii pot fi: Autoritatea Națională de Administare Fiscală dar și alte autorități, după caz.

 

Durata păstrării datelor personale

În vederea îndeplinirii scopului sus menționat, KUKA va prelucra datele cu caracter personal, ale persoanelor vizate, de la data colectării până la 30 mai 2021, data stabilirii câștigătorului de KUKA.

Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal (stabilirea câstigătorului), în scopul pentru care au fost colectate, aceste date vor fi șterse. Vor fi prelucrate in continuare numai datele castigatorilor, in vederea expedierii premiilor.

 

Drepturile persoanei vizate

Fiecare castigator al Concursului, respectiv fiecare participant, in calitate de persoană vizată are dreptul:
• de acces la datele personale în conformitate cu articolul 15 GDPR,
• de rectificare a datelor personale în conformitate cu articolul 16 din GDPR,
• de ștergere a datelor personale în conformitate cu articolul 17 GDPR,
• să stabilească restricții de prelucrare a datelor personale în conformitate cu articolul 18 GDPR,
• să se opună prelucrarii, în conformitate cu articolul 21 GDPR,
• dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR.
Fiecare persoană vizată are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea responsabilă cu supravegherea protecției datelor (în temeiul articolului 77 GDPR).

 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:

a) erori in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact este raspunderea exclusiva a acestora. Ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre castigatori a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii/livrarii (in conditii normale) a premiului sau alte situatii similare;

b) imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;

c) intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de factori ce nu tin de organizatorii acestei campanii;

d) reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere transmisă la adresa de e-mail: adatvedelem@kuka.com.
Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate direct Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania, Email: anspdcp[at]dataprotection.ro.

 

Responsabilul cu Protectia Datelor

Puteti adresa orice intrebare cu privire la acest document Responsabilului cu Protectia Datelor, care poate fi contactat prin intermediul adresei de e-mail: Mr. Thomas Franke
Thomas.Franke@kuka.com

 


Utilizăm cookie-uri

Această pagină web folosește module cookie (mai multe informații) pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și în mediul online. Dacă utilizați în continuare pagina noastră web, utilizăm numai module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Dacă faceți clic pe „OK și descoperire KUKA”, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie pentru marketing. Prin clic pe „Setări module cookie” puteți selecta modulele cookie pe care le utilizăm.

Setări module cookie