Tiráž

KUKA AG

Poskytovateľ služieb podľa § 5 telemediálneho zákona

KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg, Nemecko

Telefón: +49 821 797-50
Fax: +49 821 797-5252
E-mail: kontakt@kuka.com

 

Predstavenstvo

Dr. Till Reuter
Predseda predstavenstva

Peter Mohnen
Finančný riaditeľ

 

Registračný súd

Obvodný súd Augsburg, HRB 22709
IČ DPH DE 143588517

 

Zodpovednosť za obsah podľa § 55 dohody RStV

c/o Katrin Stuber-Koeppe
Vedúca oddelenia Corporate Communications, tlačová hovorkyňa

Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg, Nemecko

Telefón: +49 8210 797-3722
E-mail: PR@kuka.com

 

Informácia

Internetová stránka spoločnosti KUKA Aktiengesellschaft je vytváraná s maximálnou starostlivosťou a je pravidelne podrobovaná kontrole a aktualizácii. Spoločnosť KUKA Aktiengesellschaft nepreberá akúkoľvek záruku za aktuálnosť, správnosť, kompletnosť a/alebo kvalitu informácií na týchto stránkach. Naša internetová stránka obsahuje odkazy na iných prevádzkovateľov internetových stránok. Spoločnosť KUKA Aktiengesellschaft nepreberá akúkoľvek záruku alebo ručenie za funkčnosť a obsah takýchto stránok.

Všetky obsahy, akými sú texty, obrazový materiál, zvukové súbory, videá, animácie a ich usporiadania, podliehajú ochrane v zmysle autorských práv a v zmysle ďalších zákonov na ochranu duševného vlastníctva. Obsahy tejto internetovej stránky nesmú byť kopírované, rozširované alebo zmenené, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak alebo pokiaľ na takéto konanie nebol spoločnosťou KUKA Aktiengesellschaft poskytnutý súhlas.

 

© 2018 KUKA Aktiengesellschaft, Augsburg

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

OK