Vyberte si svoje miesto:

Štát

Tiráž

KUKA AG


Poskytovateľ služieb podľa § 5DDG

KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg, Nemecko

Telefón: +49 821 797-50
Fax: +49 821 797-5252
E-mail: kontakt@kuka.com

 

Predstavenstvo

Peter Mohnen
Predseda predstavenstva

Alexander Liong Hauw Tan
Finančný riaditeľ

  

Registračný súd

Obvodný súd Augsburg, HRB 22709
IČ DPH DE 143588517

 

Zodpovednosť za obsah podľa § 55 dohody RStV

Wilfried Eberhardt
Chief Marketing Officer 

c/o KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg, Nemecko

Telefón: +49 8210 797-0
E-mail: web@kuka.com

 

Informácia

Internetová stránka spoločnosti KUKA Aktiengesellschaft je vytváraná s maximálnou starostlivosťou a je pravidelne podrobovaná kontrole a aktualizácii. Spoločnosť KUKA Aktiengesellschaft nepreberá akúkoľvek záruku za aktuálnosť, správnosť, kompletnosť a/alebo kvalitu informácií na týchto stránkach. Naša internetová stránka obsahuje odkazy na iných prevádzkovateľov internetových stránok. Spoločnosť KUKA Aktiengesellschaft nepreberá akúkoľvek záruku alebo ručenie za funkčnosť a obsah takýchto stránok.

Všetky obsahy, akými sú texty, obrazový materiál, zvukové súbory, videá, animácie a ich usporiadania, podliehajú ochrane v zmysle autorských práv a v zmysle ďalších zákonov na ochranu duševného vlastníctva. Obsahy tejto internetovej stránky nesmú byť kopírované, rozširované alebo zmenené, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak alebo pokiaľ na takéto konanie nebol spoločnosťou KUKA Aktiengesellschaft poskytnutý súhlas.

 

Poznámka podľa § 36 zákona o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG):

Akciová spoločnosť KUKA sa v zmysle zákona VSBG nezúčastní konania na riešenie sporov pred rozhodcovským súdom určeným spotrebiteľom a ani tak nie je povinná urobiť.

 

Mimosúdne riešenie sporov

Našou zákonnou povinnosťou je, nezávisle od našej účasti na konaní týkajúceho sa alternatívneho riešenia sporov, informovať vás, že Európska komisia zriadila platformu na riešenie sporov online (ODR) na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Platformu nájdete na:
http://ec.europa.eu/consumers/odr

Táto webová stránka obsahuje údaje GeoLite2 vytvorené spoločnosťou MaxMind, dostupné na adrese https://www.maxmind.com .

© 2023 KUKA AG, Augsburg