Välj din plats:

Land

Imprint

KUKA Aktiengesellschaft


Tjänsteleverantör enligt § 5 DDG

KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg, Tyskland

Telefon: +49 821 797-50
Fax: +49 821 797-5252
E-post: kontakt@kuka.com

 

Bolagsstyrelse

Peter Mohnen
Bolagsstyrelsens ordförande

Alexander Liong Hauw Tan
Chief Financial Officer

  

Registreringsmyndighet

Amtsgericht Augsburg, HRB 22709
Momsregistreringsnr: DE143588517

 

Ansvarig för innehållet enligt § 55 RStV

Wilfried Eberhardt
Chief Marketing Officer 

c/o KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg, Tyskland

Telefon: +49 821 797-0
E-post: web@kuka.com

 

Anmärkning

KUKA Aktiengesellschafts webbplats har sammanställts så noggrant och korrekt som varit möjligt och den kontrolleras och uppdateras regelbundet. KUKA Aktiengesellschaft ger inga garantier när det gäller informationens aktualitet, riktighet, fullständighet och/eller kvalitet på dessa sidor. Vår hemsida innehåller länkar till webbplatser som inte sköts av oss. KUKA Aktiengesellschaft övertar inget ansvar för dessa webbplatsers funktion och innehåll.

Allt innehåll i form av texter, bildmaterial, ljud-, video- och animationsfiler liksom deras arrangemang skyddas av upphovsrättslagen samt av andra lagar som skyddar immateriell äganderätt. Innehållet på denna webbplats får varken kopieras, spridas eller modifieras för kommersiellt bruk, om detta inte uttryckligen anges eller har godkänts av KUKA Aktiengesellschaft.

 

Obligatorisk upplysning enligt tysk lag (§ 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)):

KUKA Aktiengesellschaft deltar ej i tvistlösningsförfaranden som handläggs av ett tvistlösningsorgan enligt VSBG och är heller inte skyldiga att göra det.

 

Tvistlösning utanför domstol

Oavsett om vi deltar i ett tvistlösningsförfarande utanför domstol eller ej så är vi enligt lag skyldiga att informera om att den europeiska kommissionen har inrättat en plattform för tvistlösning på nätet där konsumenter och näringsidkare kan göra upp i godo utanför domstol (Online Dispute Resolution/ODR). Plattformen hittar du under:
https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna webbplats innehåller GeoLite2-data skapade av MaxMind, tillgängliga från https://www.maxmind.com .

© 2023 KUKA AG, Augsburg