Välj din plats:

Land

Automation inom batteriproduktion

Från enskilda battericeller till montering av färdiga batteripack: Tack vare KUKA:s långa erfarenhet och breda expertis täcker vi in hela värdekedjan när våra kunder önskar bygga anläggningar för batteriproduktion. Vi levererar skräddarsydda automationslösningar för alla behov.


Effektivt, snabbt, säkert och miljövänligt: Optimera din batteriproduktion genom att automatisera

Vi upplever just nu en efterfrågeboom på litiumjonbatterier. Oavsett om det gäller batterier till smartmobiler, surfplattor eller elbilar: Utan batterier fungerar ingen av dessa prylar. Därför måste batteriproducerande företag nu öka sin produktion och det snabbt. Lösningen ligger i att automatisera. Att producera batterier är tekniskt krävande och förutsätter höga säkerhetsstandarder. Den höga outputen som krävs realiseras bäst genom automation. KUKA erbjuder både den robotteknik och expertis som behövs, liksom skräddarsydda helhetskoncept för samtliga processteg inom batteriproduktion.

KUKA är din starka partner inom batteriproduktion – vi hjälper dig med hela processkedjan

Hållbarhet blir allt viktigare inom batteriproduktion och här ligger KUKA i framkant. Vi erbjuder passande robotmodeller och skräddarsydda automationskoncept.

Letar du efter innovativ processteknik för tillverkning av litiumjonbatterier av högsta kvalitet?

Vi har kompetenta kontaktpersoner över hela världen. Vi tar fram lämpliga koncept baserade på dina rådande förutsättningar, vi bygger provanläggningar, vi finns till hands under uppstartsfasen och erbjuder skräddarsydda servicetjänster efter projektöverlämnandet.

Oavsett om det gäller planering, anläggningskonstruktion eller återvinning: KUKA hjälper till att framgångsrikt implementera innovationer inom elektromobilitet både tekniskt och ekonomiskt

Våra innovationer framtidssäkrar din produktion: från enstaka robotar till kompletta produktionslinjer. Vår expertis ligger inom planering, konstruktion och idrifttagning av nyckelfärdiga produktionslinjer för batterimoduler och batteripack. Vår kompetens och vårt utbud av tjänster omfattar även de nödvändiga produktionsprocesserna – från högprecisionsbearbetning med laser och högprecisionssvetsning till de mät- och kontrollsystem som behövs. KUKA erbjuder automationslösningar för hela värdekedjan inom batteriproduktion. Vi lägger därvid vikt vid hållbara produktionstekniker. En förutsättning för att producera batterier på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt är att man planerar och förbereder för att återanvända eller återvinna batterierna innan de börjar produceras.

Vi har allt du behöver för att realisera framtidens batteriproduktion


Brett utbud av robottekniska produkter

 • Robotar med bärlaster på upp till 1 300 kg
 • Välj mellan olika kinematiker, universell styrningsarkitektur: DELTA-robotar, SCARA-robotar, cobotar, sexaxlade industrirobotar
 • Robotar för renrum och torrum, med standardmässigt ESD-skydd
 • AMR-logistiklösningar
 • Linjärenheter för upp till 4 robotar, utökning av robotens arbetsområde med upp till 31 m
 • Mångsidigt utbud av redan förberedda applikationsprogramvaror

Lång och bred expertis inom anläggningsbyggnad

Flexibla automationskoncept

 • Moduluppbyggda och skalbara produktionslösningar
 • Insamling av realtidsdata samt styrning av processer med hjälp av IIoT-teknik från KUKA
 • Våra 6-axlade robotar möjliggör bärlastuppgradering ute på fältet för snabb omriggning
 • När en ny produkt ska produceras behöver endast programvaran anpassas, ingen hårdvara behöver bytas ut
 • Effektiva planeringsverktyg som 3D-simulering och offlineprogrammering
 • Digital anläggningstvilling som bland annat möjliggör cykeltidsoptimering och förutseende service

Service Lifecycle Management

 • Genomförbarhetsstudier, prototyptillverkning
 • Teknisk projektutveckling, simuleringar och programmeringstjänster
 • Idrifttagning
 • Professionell support 24/7
 • Reservdelsförsörjning inom 24 timmar
 • Resurser för genomförande av stora projekt
 • KUKA College: Robotkurser för alla behov i standardiserade och certifierade utbildningslokaler runt om i världen – även på plats hos kund