Välj din plats:

Land

Med KUKA till smart transformation

KUKA förenar maskin- och anläggningsbyggnad med den digitala omvandlingen av industrin – och bidrar därmed till att utveckla Industrie 4.0.


Smart omvandling till ett digitalt produktionslandskap

Digitaliseringen behöver pionjärer: KUKA är inte bara en proaktiv pådrivare av tillverkar- och branschövergripande standarder, utan är också involverad i utvecklingen av plattformar som förenar produktion i den fysiska världen med motsvarande digitala strukturer. På så sätt är vi med och skapar de förutsättningar som krävs för en öppen och övergripande plattformsarkitektur. Vi är partner och medlem i en lång rad organisationer och institutioner som främjar forskning och teknik, till exempel OPC Foundation (OPC UA), Plattform Industrie 4.0, Open Industry 4.0 Alliance, MindSphere World e.V. och Industrial Digital Twin Association (IDTA).

En plattformsarkitektur med de egenskaperna ger avgörande fördelar: Till exempel kan våra kunder komma åt produktionsdata när som helst och från vilken enhet som helst via en sådan plattform. Komponenter och processer kan analyseras, administreras och vid behov anpassas eller omkonfigureras med nästan obegränsad datorkraft. Sist men inte minst bidrar en internetbaserad plattform till att helt nya marknader och regioner kan nås samt att kunskapsutbytet kan skalas upp.

  • Shopfloor

    Varje dataöverföring initieras av en komponent i produktionen: Styr- och sensorsystemet genererar data och skickar dem till Edge-nivån med hjälp av specifika protokoll och bussystem.

  • Användargränssnitt och appar

    Datainformationen behandlas och presenteras på ett överskådligt sätt för slutanvändaren i användargränssnittet i respektive app.

  • Edge-gateway

    Det lokala gränssnittet mellan den fysiska och digitala världen: Här sker uppkopplingen av alla Industrie 4.0-komponenter, data analyseras och bearbetas i realtid och skickas vidare till molnet i krypterad form.

Shopfloor och Edge-gateway

I den digitala fabriken börjar varje dataöverföring med en komponent eller process i produktionen. Det inbyggda styr- och sensorsystemet kommunicerar med sin omgivande utrustning med hjälp av specifika protokoll och bussystem. OPC UA används som standardiserat kommunikationsprotokoll.

En Edge-gateway tillhandahåller kommunikationsgränssnittet mellan cellens nätverk (Operation Technology, OT) och det överordnade IT-nätverket (Information Technology). På den lokala Edge-nivån sker insamling, konsolidering, komprimering och kryptering av datainformationen från de verkliga ”sakerna” (Things).

Edge-gateways integreras enkelt i befintliga produktionsanläggningar (”Brownfield”) som därmed kopplas upp mot den nya digitala världen. Eftersom Edge-nivån interagerar mellan sakerna och molnet behöver komponenterna inte uppfylla sedvanliga krav som ställs på molnkommunikation, t.ex. säkerhet, datorkraft och lagringskrav, samtidigt som de kompletteras med de molnkompatibla kommunikationsprotokoll som saknas.

För dig som slutkund och operatör av cellerna och anläggningarna är det viktigt att dina processers data kan tillhandahållas genom en ”minimalinvasiv” integrering av Edge-nivån. KUKA driver därför på för standardisering och offentliggörande av gränssnitt så att alla saker i produktionen kan kommunicera med molnet via samma Edge-lager. KUKA deltar i etablerade organ och driver på användandet av OPC UA som ett standardiserat kommunikationsprotokoll.

Deep Dive: Dessutom driver KUKA på användandet av tilläggen TSN (Time Sensitive Networking) för deterministisk realtidskommunikation via OPC UA och AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) för OPC UA-molnkommunikation. Dessutom har KUKA många års erfarenhet av produkter på Edge-nivån för fjärrunderhåll och vi har först på senare tid kunnat bredda vår kompetens inom detta.
KUKA revolutionerar den digitala fabriken med spjutspetsteknik.

Molnlagret på internet

Data samlas in på Edge, förfiltreras och skickas till plattformen Internet of Things (IoT-plattformen) i enlighet med de senaste säkerhetsstandarderna. Plattformen tillhandahålls av etablerade molnleverantörer som Microsoft Azure eller Amazon Web Services. Detta garanterar moderna säkerhetsstandarder, motståndskraft och kostnadseffektivitet.
IoT-plattformen finns sedan på en av dessa molninfrastrukturer och utvecklas kontinuerligt med stöd av IoT-specialisten Device Insight. Det kan drivas på vilken infrastruktur som helst, det vill säga som ett privat eller offentligt moln efter behov.
Många tjänster erbjuds på IoT-plattformen: Dessa inkluderar grundläggande tjänster för datalagring och databehandling (Big Data), samt för autentisering och auktoriseringshantering. Baserat på detta sker artificiell intelligensprocesser, prediktivt underhåll och händelseutvärderingar.
Dessa data kan utvärderas i samband med en maskin eller till och med en hel fabrik och berikas med ytterligare information från KUKA Cloud. Detta gör det möjligt för anläggningsoperatörer att få detaljerade insikter och använda resultaten för att anpassa sina processer och göra dem mer effektiva.

KUKA har alltid de små och medelstora maskin- och anläggningsföretagens behov i åtanke. Därför är vår IoT-plattform tillgänglig för företag i alla branscher och kan användas på alla marknader. Våra kunder kan därför fokusera helt på sin kärnkompetens samtidigt som de får tillgång till etablerade mikrotjänster.