Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Z KUKA do inteligentnej transformacji

KUKA łączy świat budowy maszyn i instalacji w z cyfrową transformacją przemysłu – nadając zagadnieniu Przemysłu 4.0 decydujące znaczenie.


Inteligentna transformacja na świat cyfrowy

Cyfryzacja potrzebuje pionierów: Firma KUKA nie tylko działa proaktywnie na rzecz wspólnych dla producentów i całej branży standardów, lecz również angażuje się w rozwój platform, które łączą rzeczywistą produkcję z odpowiednimi strukturami cyfrowymi. W ten sposób tworzymy warunki niezbędne dla istnienia otwartej i kompleksowej architektury platformy. Dlatego jesteśmy partnerem i członkiem wielu organizacji i instytucji, które wspierają badania i rozwój technologii, np. OPC Foundation (OPC UA), platformy Przemysłu 4.0, Open Industry 4.0 Alliance, MindSphere World e.V. oraz Industrial Digital Twin Association (IDTA).

Z taką architekturą platformy wiążą się decydujące korzyści: Na przykład w każdej chwili i za pośrednictwem każdego urządzenia końcowego można uzyskać dostęp do danych dotyczących produkcji. Dzięki temu można analizować, administrować i zarządzać komponentami i procesami przy użyciu praktycznie nieograniczonej mocy obliczeniowej oraz – w zależności od potrzeb – dostosować je lub ponownie skonfigurować. Ponadto można pozyskiwać całkowicie nowe rynki i regiony oraz skalować know-how za pośrednictwem internetu.

  • Hala produkcyjna

    Każdy transfer danych zaczyna się od komponentu zaangażowanego w produkcję: Układ sterowania i czujniki generują dane i przekazują je dalej na brzeg sieci za pośrednictwem określonych protokołów i systemów magistral.

  • Interfejs użytkownika i aplikacje

    Aplikacje i ich interfejs użytkownika umożliwiają użytkownikowi końcowemu przetwarzanie i przejrzystą prezentację danych.

  • Bramka Edge Gateway

    Interfejs lokalny między światem fizycznym i cyfrowym: Tutaj wszystkie komponenty Przemysłu 4.0 zostają połączone w sieć, dane są analizowane i przetwarzane w czasie rzeczywistym, a następnie po zakodowaniu przekazywane do chmury.

Hala produkcyjna i bramka Edge Gateway

W cyfrowym zakładzie produkcyjnym każdy transfer danych zaczyna się od komponentu lub procesu zaangażowanego w produkcję. Układ sterowania i czujniki komunikują się z urządzeniami peryferyjnymi za pośrednictwem określonych protokołów i systemów magistral. Stosowany w tym celu standardowy protokół komunikacyjny to OPC UA.

Bramka Edge Gateway stanowi przy tym interfejs do komunikacji między siecią modułu (Operation Technology, OT) a nadrzędną siecią IT (Information Technology). Na lokalnym poziomie przetwarzania brzegowego informacje pochodzące z rzeczywistych rzeczy (Things) są już gromadzone, konsolidowane, kompresowane i kodowane.

Bramki Edge Gateway można łatwo zintegrować z istniejącymi instalacjami produkcyjnymi („Brownfield”) i podłączyć do nowego świata cyfrowego. Ponieważ warstwa przetwarzania brzegowego funkcjonuje interaktywnie między rzeczami i chmurą, komponenty są zwolnione z wymogów komunikacji opartej na chmurze, takich jak zabezpieczenia, moc obliczeniowa, zapotrzebowanie na pamięć itd., i jednocześnie są uzupełniane o brakujące protokoły komunikacyjne kompatybilne z chmurą.

Dla klienta końcowego oraz użytkownika modułów i instalacji ważne jest, aby dostęp do danych procesów był możliwy przy jak najmniej inwazyjnej integracji brzegu sieci. Dlatego firma KUKA forsuje standaryzację i udostępnianie interfejsów, dzięki czemu wszystkie rzeczy związane z produkcją mogą komunikować się z chmurą za pośrednictwem tego samego brzegu. W tym celu firma KUKA współpracuje z gremiami o uznanej reputacji i wspiera rozwój OPC UA jako standardowego protokołu komunikacyjnego.

Deep Dive: Ponadto wspierane są rozszerzenia TSN (Time Sensitive Networking) do deterministycznej komunikacji w czasie rzeczywistym poprzez OPC UA i AMQP (Advanced Message Queuing Protocol), przeznaczone do obsługi komunikacji OPC UA z chmurą. Poza tym firma KUKA korzysta z wieloletniego doświadczenia z produktami na brzegu sieci przeznaczonymi do konserwacji zdalnej i niedawno rozszerzyła tę wiedzę.
Dzięki najnowszej technologii firma KUKA zrewolucjonizowała cyfrowy zakład produkcyjny.

Warstwa chmury w internecie

The data is collected on the Edge, pre-filtered and sent to the Internet of Things platform (IoT platform) in compliance with the latest security standards. The platform is provided by established cloud providers such as Microsoft Azure or Amazon Web Services. This guarantees modern security standards, resilience, and cost efficiency.
The IoT platform then resides on one of these cloud infrastructures and is continuously developed with the support of IoT specialist Device Insight. It can be operated on any infrastructure, i.e. as a private or public cloud as required.
Numerous services are offered on the IoT platform: These include basic services for data storage and processing (Big Data), as well as for authentication and authorization management. Based on this, artificial intelligence processes, predictive maintenance, and event evaluations take place.
This data can be evaluated in the context of a machine or even an entire factory and enriched with additional information from the KUKA Cloud. This enables plant operators to gain detailed insights and use the results to adapt their processes and make them more efficient.

Firma KUKA zawsze bierze pod uwagę potrzeby producentów średniej wielkości maszyn i instalacji. Dlatego nasza platforma IoT jest dostępna dla firm ze wszystkich branż i można z niej korzystać niezależnie od segmentu rynku. Dzięki temu można skoncentrować się w pełni na kluczowych kompetencjach, uzyskując przy tym dostęp do sprawdzonych mikrousług.