Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Megatrend: Brak wystarczającej ilości zasobów

Zasoby naturalne, jak metal czy minerały przemysłowe, na skutek wzrostu zaludnienia i globalnej zamożności docierają do granic swojej dostępności. Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą obchodzić się z tymi surowcami efektywnie i oszczędnie, aby zmniejszyć obciążenie dla środowiska i utrzymać konkurencyjną pozycję w dłuższej perspektywie.


Braki w zasobach wskutek wzrostu popytu

Surowce mineralne, metalowe i kopalne są dostępne w ograniczonym zakresie i nie są odnawialne. Wzrost liczby ludności i globalnego popytu na dobra przemysłowe i konsumenckie prowadzą do zanikania tych naturalnych zasobów.

Jakość pozostałych zasobów naturalnych, wody, powietrza i gleby, wskutek gospodarczej eksploatacji może ulec trwale znacznemu pogorszeniu. Zwiększone i często nieodpowiednio nadzorowane wykorzystanie sprawia, że zasoby wysokiej jakości są dostępne w coraz węższym zakresie.

Oprócz poważnych i częściowo nieodwracalnych szkód środowiskowych, zwiększone zużycie zasobów powoduje drożyznę na rynku. Skutki tego mogą odczuwać przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne zużywające większą ilość energii i zasobów.

Z tego powodu efektywne, zrównoważone obchodzenie się z zasobami oraz zastosowanie alternatywnych nośników energii i materiałów w dobie globalnej walki konkurencyjnej zyskuje coraz bardziej na znaczeniu.

Zrównoważone wykorzystanie zasobów: Centralny aspekt społeczeństwa i przemysłu.

Nowoczesne technologie i innowacje umożliwiają efektywne zarządzenie zasobami

Nowoczesne technologie i strategiczna integracja zrównoważonego rozwoju i przyszłościowych założeń umożliwiają przedsiębiorstwom bardziej efektywne i zrównoważone wykorzystanie surowców naturalnych – zarówno na etapie nabycia, produkcji, dystrybucji, utylizacji, jak i ponownego wykorzystania.

Dzięki optymalizacji przebiegu procesów i przepływu materiału można przykładowo obniżyć koszty materiału, energii i wody, a także zredukować ilość odpadów i towarów wybrakowanych. Smart Factories i Przemysłowy Internet Rzeczy umożliwiają w czasie rzeczywistym realizację zoptymalizowanych, wysoko efektywnych procesów produkcyjnych, w których mocno zakorzenione jest oszczędne i przemyślane obchodzenie się z zasobami.

Również innowacyjne kształtowanie produkcji i rozwój alternatywnych materiałów przyczyniają się do złagodzenia globalnej walki o kończące się zasoby oraz tworzenia pozytywnej ekonomicznej i ekologicznej wartości dodanej.

Efektywne zarządzanie zasobami w KUKA

KUKA pracuje codziennie nad rozwojem i realizacją inteligentnych rozwiązań automatyzacyjnych, które wspierają przedsiębiorstwa na całym świecie w optymalizacji procesów tworzenia i wzroście efektywności gospodarczej, jednocześnie umożliwiając odpowiedzialne obchodzenie się z zasobami.

Przykładami są stosowane elastycznie, efektywne energetycznie produkty, jak np. robot przemysłowy KR QUANTEC, lub inteligentne rozwiązania z zakresu programowania mające na celu optymalizację produkcyjną i energetyczną. KUKA oferuje także usługi zrównoważonej utylizacji i ponownego przetwarzania produktów.

We własnych zakładach realizowane są zrównoważone programy ochrony środowiska i energii, aby również w swoich łańcuchach produkcyjnych i dostawczych spełniać normy w zakresie oszczędności zasobów, a nawet przewyższać określone w nich wymogi.

Zielone roboty: KUKA przykłada dużą wagę do zrównoważonych rozwiązań automatyzacyjnych.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie