Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Megatrend: Brak wystarczającej ilości zasobów

Zasoby naturalne, jak metal czy minerały przemysłowe, na skutek wzrostu zaludnienia i globalnej zamożności docierają do granic swojej dostępności. Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą obchodzić się z tymi surowcami efektywnie i oszczędnie, aby zmniejszyć obciążenie dla środowiska i utrzymać konkurencyjną pozycję w dłuższej perspektywie.


Braki w zasobach wskutek wzrostu popytu

Surowce mineralne, metalowe i kopalne są dostępne w ograniczonym zakresie i nie są odnawialne. Wzrost liczby ludności i globalnego popytu na dobra przemysłowe i konsumenckie prowadzą do zanikania tych naturalnych zasobów.

Jakość pozostałych zasobów naturalnych, wody, powietrza i gleby, wskutek gospodarczej eksploatacji może ulec trwale znacznemu pogorszeniu. Zwiększone i często nieodpowiednio nadzorowane wykorzystanie sprawia, że zasoby wysokiej jakości są dostępne w coraz węższym zakresie.

Oprócz poważnych i częściowo nieodwracalnych szkód środowiskowych, zwiększone zużycie zasobów powoduje drożyznę na rynku. Skutki tego mogą odczuwać przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne zużywające większą ilość energii i zasobów.

Z tego powodu efektywne, zrównoważone obchodzenie się z zasobami oraz zastosowanie alternatywnych nośników energii i materiałów w dobie globalnej walki konkurencyjnej zyskuje coraz bardziej na znaczeniu.

Zrównoważone wykorzystanie zasobów: Centralny aspekt społeczeństwa i przemysłu.

Nowoczesne technologie i innowacje umożliwiają efektywne zarządzenie zasobami

Nowoczesne technologie i strategiczna integracja zrównoważonego rozwoju i przyszłościowych założeń umożliwiają przedsiębiorstwom bardziej efektywne i zrównoważone wykorzystanie surowców naturalnych – zarówno na etapie nabycia, produkcji, dystrybucji, utylizacji, jak i ponownego wykorzystania.

Dzięki optymalizacji przebiegu procesów i przepływu materiału można przykładowo obniżyć koszty materiału, energii i wody, a także zredukować ilość odpadów i towarów wybrakowanych. Smart Factories i Przemysłowy Internet Rzeczy umożliwiają w czasie rzeczywistym realizację zoptymalizowanych, wysoko efektywnych procesów produkcyjnych, w których mocno zakorzenione jest oszczędne i przemyślane obchodzenie się z zasobami.

Również innowacyjne kształtowanie produkcji i rozwój alternatywnych materiałów przyczyniają się do złagodzenia globalnej walki o kończące się zasoby oraz tworzenia pozytywnej ekonomicznej i ekologicznej wartości dodanej.

Efektywne zarządzanie zasobami w KUKA

KUKA pracuje codziennie nad rozwojem i realizacją inteligentnych rozwiązań automatyzacyjnych, które wspierają przedsiębiorstwa na całym świecie w optymalizacji procesów tworzenia i wzroście efektywności gospodarczej, jednocześnie umożliwiając odpowiedzialne obchodzenie się z zasobami.

Przykładami są stosowane elastycznie, efektywne energetycznie produkty, jak np. robot przemysłowy KR QUANTEC, lub inteligentne rozwiązania z zakresu programowania mające na celu optymalizację produkcyjną i energetyczną. KUKA oferuje także usługi zrównoważonej utylizacji i ponownego przetwarzania produktów.

We własnych zakładach realizowane są zrównoważone programy ochrony środowiska i energii, aby również w swoich łańcuchach produkcyjnych i dostawczych spełniać normy w zakresie oszczędności zasobów, a nawet przewyższać określone w nich wymogi.

Zielone roboty: KUKA przykłada dużą wagę do zrównoważonych rozwiązań automatyzacyjnych.