Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Megatrend: Zmiany demograficzne

Zmiany demograficzne niosą ze sobą szereg poważnych zmian. Jednym z ważnych aspektów będzie w najbliższych dekadach przede wszystkim brak specjalistów, w reakcji na co przedsiębiorstwa już dziś muszą opracowywać skuteczne strategie przeciwdziałania.


Zamiany demograficzne prowadzą do starzenia się społeczeństwa.

Szczególnie kraje uprzemysłowione i szybko rozwijające się muszą mierzyć się ze znaczącym aspektem zmian demograficznych: starzejącym się społeczeństwem, czyli wzrostem liczby starszych osób i spadkiem liczby urodzeń.

Postęp medycyny i większa świadomość zdrowego stylu życia przyczyniły się na przestrzeni ostatnich 50 lat do znaczącego globalnego wzrostu średniej długości życiaRównocześnie nastąpił drastyczny spadek liczby urodzeń – na całym świecie, lecz przede wszystkim w krajach uprzemysłowionych i szybko rozwijających się. Zgodnie z prognozami odsetek osób w wieku przekraczającym 65. rok życia do 2060 r. ma wynosić na świecie około 20 do 30% ogółu ludności.

Źródło: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.

Zapewnienie długoterminowej produktywności mimo braku wyspecjalizowanych pracowników

Rozwój demografii wpływa także na rynek pracy, na którym w przyszłości będzie dostępnych coraz mniej specjalistów.

Aby skutecznie reagować na grożący gospodarce brak wyspecjalizowanych pracowników, przedsiębiorstwa muszą z jednej strony dbać o zdrowie, kompetencję i motywację obecnych pracowników, z drugiej zaś być atrakcyjnym pracodawcą dla młodych pracowników.

Ponadto dzięki automatyzacji różnych zadań i procesów można zredukować zapotrzebowanie personalne i wdrożyć obecnych pracowników do wykonywania bardziej złożonych, niepodlegających automatyzacji czynności.

Automatyzacja i współpraca człowieka i robota wzmacniają produkcję przyszłości.

Inteligentne rozwiązania automatyzacyjne w znaczący sposób przyczyniają się do tworzenia atrakcyjnego środowiska pracy i przeciwdziałania brakom personelu zwłaszcza w obszarze produkcji.

Dzięki automatyzacji monotonnych, powtarzalnych i obciążających fizycznie prac można wykorzystać ludzkie zdolności i mocne strony w innych obszarach, dbając tym samym o zdrowie i motywację pracowników.

Zwłaszcza czułe roboty współpracujące (Cobots), które w ramach współpracy człowieka i robota pracują z nimi ramię w ramię, oferują całkiem nowe możliwości wzrostu produktywności bez angażowania dodatkowego personelu specjalistycznego. Jednocześnie odciążają pracowników psychicznie i fizycznie i umożliwiają uzyskiwanie jednolitych rezultatów o doskonałej jakości.

Elastyczne technologie KUKA z intuicyjną obsługą

Efektywna i długotrwała integracja rozwiązań automatyzacyjnych w środowisku produkcyjnym przyszłości wymaga elastycznych, łatwo dostosowujących się technologii i intuicyjnie obsługiwanych interfejsów użytkowych.

Szerokie spektrum usług KUKA zapewnia proste programowanie, obsługę i rozwój robotów przemysłowych i kompleksowych instalacji produkcyjnych. Począwszy od pakietów ready2use przez lekkie roboty współpracujące, programowane za pomocą symulacji, aż po obszerne usługi serwisowe – oferujemy kompleksowe wyposażenie przedsiębiorstwa i pracowników, przygotowujące ich na wyzwania produkcji przyszłości!

W środowiskach produkcyjnych przyszłości człowiek i robot pracują ramię w ramię.