Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Oświadczenie o ochronie danych

KUKA Spółka Akcyjna


Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna.

Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej kuka.com. Dane osobowe to wszystkie dane dotyczące użytkownika np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowania użytkownika.

Zgodnie z art. 4 ust. 7 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) administratorem danych jest:

KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg

Zarząd

Peter Mohnen
Przewodniczący zarządu

Alexander Liong Hauw Tan
Dyrektor finansowy

 

Telefon: +49 821 797-50
Faks: +49 821 797-5252

e-mail: kontakt@kuka.com

Więcej informacji można znaleźć w naszej stopce.

Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem data-privacy@kuka.com.

Bezpieczeństwo

Strona internetowa KUKA AG jest chroniona dzięki zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych w celu zapobiegania manipulowaniu, utracie, zniszczeniu lub dostępowi osób nieupoważnionych do danych osobowych. Mimo stosowania standardu przemysłowego SSL (Secure Sockets Layer) w celu szyfrowania danych przekazywanych między użytkownikiem a naszą stroną internetową, pełna ochrona przed wszelkimi zdarzeniami nie jest możliwa.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Przekazywanie danych organom publicznym, organom ścigania i sądom ma miejsce wyłącznie w granicach zobowiązań ustawowych. Nasi pracownicy są ponadto zobowiązani do zachowania poufności podczas postępowania z przekazanymi danymi osobowymi.

Jako strony trzecie nie są w tym zakresie traktowane przedsiębiorstwa w Grupie KUKA powiązane z KUKA AG, ani usługodawcy powiązani z nami na zasadzie umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Jeżeli użytkownik korzysta z naszej strony internetowej w celach czysto informacyjnych, a także nie dokonuje rejestracji lub przekazuje nam informacje w inny sposób, zbieramy wyłącznie dane osobowe, które przekazuje na nasz serwer przeglądarka użytkownika. Wymagamy takich danych ze względów technicznych w celu umożliwienia wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Dane takie umożliwiają nam ukierunkowane doskonalenie naszej oferty. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).

Zalicza się do tego:

 • data i wizyta pod adresem URL strony, na której znajduje się odwiedzający

 • adres URL, który odwiedził bezpośrednio wcześniej odwiedzający

 • adres IP i domena, z których następuje dostęp

 • używana przeglądarka

 • używany system operacyjny

 • informacje techniczne dotyczące wizyty (metoda http, wersja http, kod statusu http, długość przekazywanych danych)

Stosowanie plików cookie

KUKA AG korzysta z plików cookie w celu kształtowania oferty internetowej w bardziej atrakcyjny i przyjazny dla użytkownika sposób. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika, ale w żadnym wypadku nie zawierają wirusów ani nie powodują uszkodzeń. Z jednej strony nasza strona internetowa korzysta z „sesyjnych plików cookie”. Takie pliki cookie śledzą ruch użytkownika na różnych stronach naszej oferty internetowej w czasie jednej sesji, aby np. nie prosić użytkownika o te same informacje, które podał on już na naszej stronie internetowej. Po zamknięciu i ponownym otworzeniu przeglądarki zaczyna się nowa sesja użytkownika z nowymi identyfikatorami plików cookie.

Z drugiej strony wykorzystywane są tzw. „globalne pliki cookie”, które analizują ruch na stronie internetowej oraz identyfikują odwiedzających i sesję. Takie pliki cookie nie są usuwane po zakończeniu sesji, ale są zastępowane po upływie roku.

Podczas pierwszej wizyty na stronie użytkownik może w„Ustawieniach plików cookie“ (wyświetlane na każdej stronie na dole w stopce lub w postaci baneru plików cookie) wybierać spośród trzech rodzajów plików, w jakim będą ustawione „globalne pliki cookie“ (użytkownik znajdzie tam również kompleksowy przegląd wszystkich używanych przez nas plików cookie).

Te grupy to:

Niezbędne pliki cookie: Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji, jak np. wypełnianie formularzy czy rozpoznawanie SPAMU.

Funkcjonalne pliki cookie: Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają powiązanie zewnętrznych serwisów z naszymi stronami, jak np. połączenie z filmami na YouTube, postami na Facebooku czy aktualnymi kursami akcji.

Reklamowe pliki cookie: Wykorzystywane tutaj pliki cookies i piksele śledzące (obrazki o wielkości najczęściej 1x1 piksel, które są pobierane z serwera, jak tylko użytkownik uruchomi stronę internetową) pozwalają na personalizację, reklamę i tzw. retargeting poprzez komunikację ze stronami spoza naszej oferty sieciowej (przykładowo poprzez platformy, takie jak LinkedIn, Twitter, Facebook, DoubleClick czy Bing). Poza tym pozwalają także na przekazywanie tzw. ścieżek kliknięć do Działu Sprzedaży. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w akapicie „Zintegrowane treści“ i „Reklama internetowa“.

Podstawę prawną stosowania „sesyjnych plików cookie“ oraz niezbędnych plików cookie stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Podstawę prawną stosowania funkcjonalnych i reklamowych plików cookie stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Użytkownik może za pośrednictwem odpowiednich ustawień przeglądarki zablokować zapisywanie wszystkich plików cookie. Nie zalecamy tego jednak, jeśli użytkownik chce w pełni korzystać z funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej.

KUKA w mediach społecznościowych

Poza naszą stroną internetową firma KUKA AG jest obecna w różnych mediach społecznościowych. Aktualnie jesteśmy obecni w serwisach takich jak YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, XING oraz Instagram.

Proszę zapoznać się z politykami prywatności poszczególnych operatorów, by uzyskać informacje o celach i zakresie zbierania danych, jak również zasadach wykorzystywania danych na poszczególnych platformach.

YouTube (Google): https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
XING: https://www.xing.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Zintegrowane treści

YouTube

Ta strona korzysta z wtyczek do wyświetlania i odtwarzania filmów wideo od następujących dostawców: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia
Dane mogą być również przesyłane do: Google LLC., USA

Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron internetowych, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Dostawcy w celu załadowania wtyczki. Niektóre informacje, w tym adres IP, są przekazywane do dostawcy.
Jeśli odtwarzanie osadzonych filmów jest uruchamiane za pośrednictwem wtyczki, Dostawca wykorzystuje również pliki cookie w celu gromadzenia informacji o zachowaniu użytkownika, tworzenia statystyk odtwarzania i zapobiegania nadużyciom.
Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej, jego dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do konta użytkownika po kliknięciu wideo. Jeśli użytkownik nie życzy sobie powiązania ze swoim kontem, musi się wylogować przed kliknięciem przycisku odtwarzania.
Wszystkie powyższe operacje przetwarzania, w szczególności umieszczanie plików cookie w celu odczytywania informacji na używanym urządzeniu końcowym, będą wykonywane tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1) lit. a) RODO, aktywując marketingowe pliki cookie za pomocą narzędzia „Cookie Consent Tool” udostępnionego na stronie internetowej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość, wyłączając marketingowe pliki cookie za pomocą narzędzia „Cookie Consent Tool” udostępnionego na stronie internetowej.
W przypadku przekazywania danych do USA dostawca korzysta ze standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które mają zapewnić zgodność z europejskim poziomem ochrony danych.

Facebook

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki sieci społecznościowej następującego dostawcy: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
Wtyczki te umożliwiają bezpośrednią interakcję z treściami w sieci społecznościowej.
Aby zwiększyć ochronę Państwa danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej, wtyczki są wyłączone i są włączane na danej stronie tylko wtedy, gdy wybierane są pliki cookie marketingowe.
Dopiero po aktywowaniu plików cookie marketingowych i tym samym wyrażeniu zgody na przesyłanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Dostawcy. Niezależnie od logowania do istniejącego profilu użytkownika, informacje o używanym urządzeniu końcowym (w tym Państwa adres IP), przeglądarce i przebiegu strony internetowej są przekazywane do dostawcy i tam mogą być dalej przetwarzane.
Jeśli są Państwo zalogowani w istniejącym profilu użytkownika w sieci społecznościowej dostawcy, informacje o interakcjach dokonywanych za pośrednictwem wtyczek są również tam publikowane i wyświetlane przez Państwa kontakty.
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość, wyłączając marketingowe pliki cookie za pomocą narzędzia „Cookie Consent Tool” udostępnionego na stronie internetowej.
Dane mogą być również przesyłane do: Meta Platforms Inc., USA
Zawarliśmy z Dostawcą umowę o przetwarzaniu danych osobowych, która gwarantuje ochronę danych osobowych naszych odwiedzających oraz zakazuje nieuprawnionego ujawniania innym stronom.
W przypadku przekazywania danych do USA dostawca korzysta ze standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które mają zapewnić zgodność z europejskim poziomem ochrony danych.

Bynder

Na naszej stronie internetowej korzystamy z filmów wideo firmy Bynder b.v., Max Euweplein 46, 1017 MB Amsterdam, Holandia. Włączyliśmy filmy do naszej oferty internetowej. W momencie odtwarzania filmów dane wymienione w następnym ustępie są przekazywane do firmy Bynder b.v. Na tę transmisję danych nie mamy wpływu.
W związku z wizytą na stronie internetowej firma Bynder b.v. otrzymuje informacje o tym, że użytkownik wywołał odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie „Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych”.
Wszystkie powyższe operacje przetwarzania, w szczególności umieszczanie plików cookie w celu odczytywania informacji na używanym urządzeniu końcowym, będą wykonywane tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1) lit. a) RODO, aktywując marketingowe pliki cookie za pomocą narzędzia „Cookie Consent Tool” udostępnionego na stronie internetowej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość, wyłączając marketingowe pliki cookie za pomocą narzędzia „Cookie Consent Tool” udostępnionego na stronie internetowej.
Więcej informacji na temat celów i zakresu zbierania oraz przetwarzania danych przez Bynder b.v. można znaleźć w polityce prywatności. Znajdują się tam również inne informacje dotyczące praw i opcji ustawień służących ochronie prywatności: https://www.bynder.com/en/legal/privacy-policy/.
W trakcie korzystania z Bynder b.v. dane osobowe mogą być również przesyłane na serwery Bynder LLC w USA.
Zawarliśmy z Dostawcą umowę o przetwarzaniu danych osobowych, która gwarantuje ochronę danych osobowych naszych odwiedzających oraz zakazuje nieuprawnionego ujawniania innym stronom.
W przypadku przekazywania danych do USA dostawca korzysta ze standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które mają zapewnić zgodność z europejskim poziomem ochrony danych.

W krajach chińskojęzycznych udostępniamy również linki do filmów firmy Youku. Na żądanie chętnie udzielimy dalszych informacji dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych w określonych wersjach językowych.

Reklama internetowa

Zarówno na naszej własnej stronie internetowej, jak i na nie powiązanych z nami stronach internetowych prezentujemy użytkownikom reklamy. Odbywa się to z wykorzystaniem informacji, jakie użytkownicy udostępniają podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej i podczas korzystania z naszych treści lub usług. Te informacje są rejestrowane przez reklamowe pliki cookie (patrz wyżej). W ten sposób po odwiedzinach na stronie KUKA użytkownikowi prezentuje się w miarę możliwości reklamę KUKA np. w formie banerów na innych stronach internetowych.

Wyświetlanie reklam nie powoduje rejestrowania aktywności użytkowników na nie powiązanych stronach internetowych z ich tożsamością. Reklamodawcy lub inne osoby trzecie, prezentujące nasze ogłoszenia reklamowe, nie otrzymują od nas żadnych danych osobowych. Reklamodawcy lub inne osoby trzecie (w tym sieci reklamowe, firmy reklamowe i inni usługodawcy, wykonujący dla nich zlecenia) mogą jednak wychodzić z założenia, że użytkownicy, klikający na ogłoszenia lub treści reklamowe, lub wchodzący z nimi w interakcje, należą do grup osób, do których te ogłoszenia lub treści są skierowane.

Obecnie stosujemy poniższe narzędzia w związku z reklamą internetową. Działają one w oparciu o zastosowanie reklamowych plików cookie i/lub pikseli śledzących ( patrz wyżej pod „Stosowanie plików cookie“).

Więcej informacji o sposobie działania poszczególnych narzędzi można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych dostawców zewnętrznych:

Google Tag Manager
Google Double Click
Facebook Pixel
Twitter Universal Tag
LinkedIn Insight Tag

Analiza stron internetowych

Do analizy strony internetowej korzystamy z Sitecore Analytics. Program ten analizuje wyłącznie dane z serwera. Dane te odpowiadają danym wymienionym w punkcie „Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych”.

Uzyskane w ten sposób dane statystyczne służą nam do doskonalenia naszej oferty oraz kształtowania jej w bardziej ciekawy dla użytkowników sposób. Podstawę prawną korzystania z Sitecore Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Do analizy tej wykorzystywane są wyłącznie dane z serwera. Obejmują one dane wymienione w punkcie „Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych”. Zebrane w ten sposób dane przechowujemy wyłącznie na serwerze w Niemczech.

Ta strona internetowa wykorzystuje Mouseflow, czyli narzędzie do analizy sieciowej firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania, służące do rejestrowania losowo wybranych, indywidualnych wizyt (wyłącznie z pseudonimizowanym adresem IP). W ten sposób powstaje protokół ruchów myszy i kliknięć z zamiarem losowego odtworzenia poszczególnych wizyt na stronie internetowej i wyprowadzenia potencjalnych ulepszeń dla strony internetowej. Przetwarzane informacje nie będą przekazywane osobom trzecim.
Wszelkie opisane powyżej procesy, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytywania informacji o wykorzystywanym urządzeniu końcowym, odbywa się wyłącznie wtedy, gdy udzielili nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. W każdej chwili możecie Państwo cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w „Ustawieniach plików cookie”. Ponadto można dezaktywować rejestrowanie danych na wszystkich stronach internetowych, które korzystają z Mouseflow globalnie dla aktualnie używanej przeglądarki pod następującym linkiem: https://mouseflow.de/opt-out/

Narzędzia i inne

Cloudflare
Dla celów bezpieczeństwa niniejsza strona internetowa korzysta z usługi zapory sieciowej dostarczanej przez Cloudflare, Inc, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare").
Cloudflare chroni Witrynę i powiązaną infrastrukturę IT przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, cyberatakami oraz wirusami i złośliwym oprogramowaniem. Cloudflare zbiera adresy IP użytkowników oraz, w razie potrzeby, inne dane dotyczące zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej (w szczególności adresy URL, do których uzyskano dostęp i informacje o nagłówkach) w celu wykrywania i zapobiegania nielegalnym dostępom do stron i zagrożeniom. W tym procesie przechwycony adres IP jest porównywany z listą znanych napastników. Jeśli przechwycony adres IP zostanie zidentyfikowany jako zagrożenie bezpieczeństwa, Cloudflare może automatycznie zablokować go dla dostępu do strony. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane na serwer firmy Cloudflare Tech, Inc. w USA i tam przechowywane.
Opisane przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Art. 6 (1) lit. f DSGVO na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony strony internetowej przed szkodliwymi cyberatakami oraz w zakresie utrzymania integralności strukturalnej i bezpieczeństwa danych.
Cloudflare, Inc. powołuje się na standardowe klauzule ochrony danych zgodnie z Art. 46 zdanie 2 lit. c DSGVO jako podstawę prawną przekazania danych do USA.
Zawarliśmy z Cloudflare, Inc. umowę o przetwarzaniu danych, która zobowiązuje firmę do ochrony danych osób odwiedzających stronę i nieprzekazywania ich osobom trzecim.
Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Cloudflare można znaleźć na stronie https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Hosting i sieć dostarczania treści

Cloudflare
Na naszej stronie internetowej korzystamy z tzw. sieci dostarczania treści ("CDN") dostawcy usług technologicznych Cloudflare Inc, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). Sieć dostarczania treści to usługa internetowa, która służy w szczególności do dostarczania dużych plików multimedialnych (takich jak grafiki, treści stron lub skrypty) poprzez sieć rozproszonych regionalnie serwerów połączonych za pośrednictwem Internetu. Korzystanie z sieci dostarczania treści Cloudflare pomaga nam w optymalizacji prędkości ładowania naszej strony internetowej.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w bezpiecznym i wydajnym świadczeniu, a także poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.
Zawarliśmy z Cloudfare umowę o przetwarzaniu zamówień (aneks do przetwarzania danych, do wglądu na stronie https://www.cloudflare.com/de-de/cloudflare-customer-dpa/), która zobowiązuje Cloudfare do ochrony danych osób odwiedzających naszą stronę i nieprzekazywania ich osobom trzecim. W przypadku przekazywania danych z UE do USA Cloudfare odwołuje się do tzw. standardowych klauzul ochrony danych Komisji Europejskiej, które mają zapewnić przestrzeganie europejskiego poziomu ochrony danych w USA.
Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Cloudflare pod adresem: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Biuletyn/komunikat prasowy

Na naszej stronie internetowej można się zarejestrować, aby otrzymywać nasz biuletyn lub jako przedstawiciel mediów, aby otrzymywać komunikat prasowy. W tym celu należy podać swój adres e-mail, tytuł oraz imię i nazwisko. Adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do wysłania biuletynów lub komunikatów prasowych. Użytkownik udziela wyraźnej zgody na wysyłanie biuletynów lub komunikatów prasowych oraz na związane z tym przetwarzanie danych osobowych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

W dowolnym momencie można wycofać tę zgodę i zrezygnować z subskrypcji biuletynu lub komunikatu prasowego. Inne dane można podawać dobrowolnie: Przy rejestracji w celu otrzymywania komunikatu prasowego można opcjonalnie podać medium, redakcję, kraj i numer telefonu. Przy rejestracji w celu otrzymywania biuletynu można opcjonalnie podać tytuł i nazwę firmy oraz branżę i zainteresowania. Te dane pomogą nam dopasować oferty do Twoich zawodowych potrzeb i zainteresowań.

Jeżeli do formularza można wpisać opcjonalne dane (np. dotyczące firmy, medium, funkcji, miejsca, jak również dalsze dane kontaktowe), ich podanie jest wyłącznie dobrowolne. Odmowa podania opcjonalnych danych nie wiąże się z żadnymi niekorzystnymi konsekwencjami, poza ewentualnymi ograniczeniami możliwości kontaktu.

Subskrypcja naszego biuletynu odbywa się tzw. metodą podwójnego sprawdzenia procesu rejestracji (double-opt-in). Oznacza to, że po rejestracji wysyłamy wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w której prosimy o potwierdzenie, że użytkownik życzy sobie, aby biuletyn był do niego wysyłany. Jeśli rejestracja nie zostanie potwierdzona w ciągu 48 godzin, Twoje dane osobowe zostaną zablokowane i po upływie miesiąca automatycznie usunięte. Ponadto przechowujemy każdorazowo stosowany adres IP oraz datę i godzinę rejestracji i potwierdzenia. Procedura ma na celu potwierdzenie rejestracji oraz ewentualne wyjaśnienie możliwego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Przy wysyłaniu biuletynu analizujemy zachowanie użytkowników. Na potrzeby tych analiz dołączamy do wysłanych e-maili sygnały nawigacyjne, tak zwane „web beacons” lub „tracking pixel”, które są plikami graficznymi o rozmiarze jednego piksela zapisanymi na naszej stronie internetowej. W celu analizy łączymy dane wymienione w punkcie „Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych” oraz sygnały nawigacyjne z Twoim adresem e-mail oraz indywidualnym ID. Za pomocą pozyskanych w ten sposób danych tworzymy Twój profil użytkownika, aby dopasowywać biuletyn do Twoich osobistych zainteresowań. Sprawdzamy przy tym, kiedy czytasz lub przekazujesz dalej nasz biuletyn i które z zamieszczonych w nim linków klikasz, aby ustalić Twoje osobiste zainteresowania. Wiążemy te dane z działaniami wykonanymi przez Ciebie na naszej stronie internetowej. Korzystamy z tych funkcji zgodnie z naszym uzasadnionym interesem ukierunkowania reklam. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

W dowolnym momencie można wycofać zgodę na zbieranie tych danych poprzez rezygnację z subskrypcji biuletynu.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Nawiązanie kontaktu

E-mail i formularze

Po wypełnieniu formularza na naszej stronie internetowej lub skontaktowaniu się z nami e-mailem, przekazane przez użytkownika dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zapytania i są zawsze traktowane jako poufne. W przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego należy zawsze podawać imię i nazwisko, adres e-mail, jak również kraj, z którego użytkownik pisze. Użytkownik udziela wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w celu obsługi jego zapytania. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Zgodę taką można w dowolnym momencie wycofać.

Dane zbierane do celów nawiązania kontaktu usuwamy, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe zobowiązania do ich przechowywania.

Linki do stron internetowych innych dostawców

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron zewnętrznych. W czasie umieszczania linków firma KUKA AG wyraża przekonanie, że na powiązanych stronach nie znajdują się żadne nielegalne treści. KUKA AG nie może jednak stale monitorować treści podlinkowanych stron, ani na nie wpływać. Firma KUKA AG nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności za treści podejmowane po umieszczeniu linku.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

 • prawo do informacji,

 • prawo do sprostowania danych,

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do przenoszenia danych.

W celu wykonania tych praw można bezpłatnie zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych

Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez nas.

Terminy na usunięcie danych

Usuwamy wszystkie dane osobowe, gdy nie są one już potrzebne do celu, w którym zostały zebrane lub gdy użytkownik skorzysta z prawa do usunięcia danych. O ile nie istnieją ustawowe zobowiązania do przechowywania danych lub nie zachodzi jeden z wyjątków, o których mowa w art. 17, ustęp 3 RODO, niezwłocznie usuniemy dane.

Osoba do kontaktu

W razie pytań dotyczących struktury i sposobu działania strony prosimy o kontakt pod adresem:
webmaster@kuka.com

Zastrzeżenie prawa do wprowadzania zmian

Politykę prywatności KUKA AG można w każdej chwili zapisać lub wydrukować. KUKA AG zastrzega sobie jednak prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności zgodnie z przepisami o ochronie danych, aby dbać o ciągły rozwój strony internetowej.