Privacyverklaring

KUKA Aktiengesellschaft

Voor het bewerken van aanvragen of mededelingen vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens.
De bescherming van uw persoonlijke gegevens dragen wij hoog in het vaandel. De omgang met en het gebruik van de verkregen gegevens gebeuren daarom met de grootste zorg. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw aanvraag. We verzamelen niet meer gegevens dan nodig en doen dit steeds in overeenstemming met de Duitse wetgeving over privacy en veiligheid van gegevens, en uitsluitend voor het doel waarvoor u ons de gegevens heeft overhandigd.

Veiligheid

De website van KUKA AG wordt beschermd door technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het verlies, manipulatie, vernietiging van of de toegang tot uw persoonlijke gegevens door onbevoegde personen te vermijden. Ondanks het gebruik van de industriestandaard SSL (Secure Sockets Layer) voor de versleuteling van de website, is het niet mogelijk om een volledige bescherming tegen alle mogelijke incidenten te bieden.

 Overdracht van persoonlijke gegevens

Zonder uw uitdrukkelijke akkoord worden geen persoonlijke gegevens aan derden overgedragen. Overdacht van de gegevens aan publieke instanties, rechtshandhavingsinstanties en rechtbanken gebeurt alleen onder wettelijke verplichting. Onze medewerkers hebben bovendien geheimhoudingsplicht en zijn verplicht uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen.
In dit verband worden de binnen de KUKA groep aan KUKA AG gelieerde ondernemingen, alsook contractueel aan ons verbonden dienstverleners voor de verwerking van opdrachtgegevens, niet als derden beschouwd.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

Vanaf het moment dat u onze website bezoekt, zal de website persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan of doorsturen. Hieronder vallen:

  • Datum en bezoek van de URL waarop de bezoeker zich bevindt
  • URL die de bezoeker direct ervoor heeft bezocht
  • IP-adres en domein vanwaar de toegang gebeurt
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Technische informatie over het bezoek (http-methode, http-versie, http-statuscode, lengte van de overgedragen gegevens)

Gebruik van cookies

KUKA AG gebruikt cookies om het online aanbod attractief en gebruiksvriendelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden bewaard. Deze bevatten geen virussen en richten geen schade aan. Onze website maakt gebruik van "session cookies". Deze cookies volgen de gebruiker tijdens het surfen. Bij het sluiten en opnieuw openen van de browser start een nieuwe gebruikerssessie met een nieuwe cookie-ID. Zogenoemde "global cookies" worden ook gebruikt. Deze meten het websiteverkeer en identificeren de bezoekers en de sessie. De cookie wordt dus niet aan het einde van een sessie gewist, maar wordt pas na een jaar vervangen.
Via uw browser-instellingen kunt u de opslag van cookies verbieden. Wij raden dit echter niet aan, omdat hierdoor de functies van de website worden beperkt.

Sociale media

Naast onze website is KUKA AG actief op verschillende sociale media. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de bepalingen voor het gebruik van uw gegevens staan via het desbetreffende platform vermeld in de bepalingen m.b.t. gegevensbescherming van de desbetreffende exploitant.

Ingesloten inhoud

Op onze website gebruiken we video´s van de onderneming YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, een onderneming van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Als u een website oproept met YouTube-inhoud, dan wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Op die manier wordt de inhoud aan uw browser doorgegeven en op de internetpagina weergegeven. Hierdoor wordt aan de YouTube-servers doorgegeven welke van onze internetpagina´s u heeft bezocht.

Als u ons online aanbod in andere talen dan het Duits of Engels gebruikt, kan het zijn dat ook video´s van andere diensten worden ingesloten. In het Chinese taalgebied gebruiken we video´s van de onderneming Youku. We spannen ons in om hetzelfde niveau van gegevensbescherming te kunnen aanbieden als voor ons Duits- en Engelstalige aanbod. Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens in specifieke taalversies stellen wij u graag op aanvraag ter beschikking.

Internetreclame

Wij maken zowel op onze eigen website als op niet-gelieerde websites reclame. Dit gebeurt aan de hand van informatie die u ons tijdens het bezoek aan onze website en het gebruik van onze inhoud of diensten ter beschikking stelt. Deze informatie wordt via cookies geregistreerd. Zo krijgt u na het bezoek aan de KUKA website mogelijk op andere websites reclame van KUKA, bijv. in de vorm van banners.
Uw activiteiten op niet-gelieerde websites worden bij de weergave van de reclame niet aan uw identiteit verbonden. Adverteerders en andere derden die onze advertenties presenteren, krijgen van ons geen persoonlijke gegevens. Adverteerders en andere derden (daaronder advertentienetwerken, adserver-bedrijven en andere door hen ingeschakelde dienstverleners) kunnen er echter vanuit gaan dat gebruikers die de advertenties of inhoud aanklikken of daarmee interageren, tot de doelgroep behoren van de advertenties of de inhoud in kwestie.

Contact

nieuwsbrief

U kunt zich op onze website voor de nieuwsbrief registreren. Als u dit wenst, moet u in ieder geval uw e-mailadres opgeven. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment opnieuw afmelden voor de nieuwsbrief. U kan vrijwillig meer informatie opgeven.

E-mail en formulieren

Vanaf het moment dat u op onze website een formulier invult of u via mail contact met ons opneemt, worden de door u verkregen gegevens uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden hierbij steeds vertrouwelijk behandeld.

Links naar websites van andere aanbieders

Onze website kan links naar externe websites bevatten. KUKA AG heeft op het moment dat deze links werden geplaatst, uitvoerig gecontroleerd dat deze links niet verwijzen naar pagina´s met illegale inhoud. KUKA AG kan deze pagina´s echter niet permanent controleren en heeft geen invloed op de inhoud van de gekoppelde pagina's. KUKA AG is dus na het plaatsen van de links niet aansprakelijk voor de inhoud op de gekoppelde pagina´s.

Recht op informatie en herroepingsrecht

KUKA AG is verplicht om op aanvraag de gebruiker in kwestie kosteloos te informeren over de persoonlijke gegevens die werden opgeslagen. Als de gegevens foutief zijn, of wordt vereist dat de gegevens worden geblokkeerd of gewist, zal KUKA AG dit na schriftelijke bevestiging aanpassen. Uw persoonlijke gegevens worden gewist wanneer u uw toestemming voor de opslag van gegevens intrekt. Dit kunt u te allen tijde met toekomstige werking doen.

Contactpersoon

Bij vragen over de vormgeving en werking van de website, kunt u zich richten tot:

webmaster@kuka.com

Voorbehoud

De privacyverklaring van KUKA AG kan te allen tijde worden bewaard of geprint. KUKA AG behoudt hierbij echter het recht de privacyverklaring te allen tijde met inachtneming van de bepalingen inzake gegevensbescherming aan te passen met het oog op de continue ontwikkeling van de website.

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK