Kies uw locatie:

Land

Corporate Compliance bij KUKA

KUKA draagt als wereldwijd opererende onderneming verantwoordelijkheid tegenover medewerkers, klanten, investeerders en de maatschappij. 


Compliance Management System

Om ons streven naar compliance samen met alle medewerkers en externe partners te realiseren, zetten wij verschillende processen en maatregelen in. Deze vormen samen het Compliance Management System (CMS).

De hoofdlijnen van het CMS hebben wij schriftelijk vastgelegd; de documentatie is hier beschikbaar. De omgeving van de onderneming verandert voortdurend, daarom moet ook de documentatie van het CMS worden beschouwd als een dynamisch document. Als zich belangrijke veranderingen voordoen, zullen we de nodige aanpassingen doorvoeren.

 

Corporate Compliance-programma

 KUKA heeft ethische normen opgesteld en een Corporate Compliance-programma ontwikkeld. Het programma is in een Compliance-handboek weergegeven. Het bevat ook aanwijzingen over de basiswaarden bij KUKA en over de structuur van de compliance-organisatie. Hierin vindt u contactpersonen en geselecteerde concernrichtlijnen.
Het handboek geldt als leidraad voor leden van de raad van bestuur, bedrijfsleiding, leidinggevenden, medewerkers en geautoriseerde vertegenwoordigers van KUKA wereldwijd om zich correct te gedragen.
De inhoud wordt regelmatig herzien om de regelgeving en de organisatorische omstandigheden up-to-date te houden.Als laatste zijn in 2021 de 7e concernrichtlijn "Wetgeving inzake buitenlandse handel en exportcontrole" en de 14e concernrichtlijn "Informatie-/IT-veiligheid en gegevensbescherming" volledig herzien.

Hier vindt u het actuele Compliance-handboek.

 

Scholingen

KUKA organiseert over de hele wereld evenementen rondom Corporate Compliance om de kennisstand bij de medewerkers zo actueel mogelijk te houden. Er worden regelmatig elektronische scholingen georganiseerd die voor alle medewerkers wereldwijd als verplicht worden beschouwd en nieuwe medewerkers worden voortdurend uitgenodigd voor de elektronische scholingen. Deze worden aangevuld met scholingen op locatie, op verschillende doelgroepen gericht en eveneens wereldwijd georganiseerd.

Ook in ons actuele jaarverslag kunt u zich informeren over de nieuwste ontwikkelingen rond compliance-onderwerpen bij KUKA.

 

Contact

We moedigen zowel onze medewerkers als externe personen aan om contact met ons op te nemen met vragen en opmerkingen met betrekking tot compliance. Ee lijst van KUKA Compliance Officers vindt u op deze pagina, u kunt uw aanvraag via e-mail richten aan de juiste persoon. De Compliance Officers zullen binnen een redelijk tijdsbestek reageren en uw informatie met de grootst mogelijke discretie behandelen.