Kies uw locatie:

Land

Megatrend: Individualisering

Door de toenemende wereldwijde welvaart worden zelfrealisatie en vrijheid van het individu steeds belangrijker. De trend tot individualisering beïnvloedt ook het gedrag van de consument. Aan individuele klantwensen kan niet langer worden voldaan met klassieke massaproductie; ze eisen een innovatieve benadering van de productie.


Klantindividuele massaproductie

Om aan de behoeften van individuele klanten te kunnen voldoen en gelijktijdig kosteneffectief te blijven, moeten bedrijven klantgerichte bedrijfsmodellen ontwikkelen en intelligente, flexibele productietechnologieën inzetten.

Doel van een klantindividuele massaproductie (Mass Customization) is het behoud van de effectiviteit van de gehele installatie. De kritieke factoren: beschikbaarheid, performance en kwaliteit mogen in vergelijking met normale, seriële productie niet verminderen. Bovendien moet een aantrekkelijke ‘return-on-investment’ en een zo kort mogelijke ‘time-to-market’ voor nieuwe producten en productvarianten worden gegarandeerd.

De sleutel ligt in een hoge mate van standaardisatie en automatisering die tegelijkertijd ruimte biedt voor variaties in klantgerelateerde productkenmerken. Ook het concept van modularisering dat de klant een individuele productconfiguratie op basis van een modulair systeem biedt, is een kostenefficiënte manier om aan individuele wensen van klanten te voldoen en gelijktijdig een hoge kwaliteit en kwantiteit te garanderen.

Mass Customization: Een efficiënt alternatief voor massaproductie of eendelige productie.

Industrial Internet of Things en Smart Production

Met het Industrial Internet of Things (IIoT) kunnen geïndividualiseerde componenten en afzonderlijke stukken van hoge kwaliteit rendabel worden geproduceerd. Traditionele productiesystemen worden hierbij door Smart Factories vervangen waarin productieprocessen probleemloos en op korte termijn kunnen worden aangepast.

In de door KUKA ontwikkelde matrix-productie maken intelligente automatiseringsoplossingen en genetwerkte procesketen een uiterst veelzijdige productie op industriële schaal mogelijk. Gehele productie-installaties, individuele machines en robots kunnen ad hoc worden omgebouwd voor andere producttypes - zonder wachttijden of productieonderbrekingen. De productie van de meest uiteenlopende kleine series, modules en enkele delen wordt hierdoor in het kader van industriële Mass Customization realiseerbaar.

SFaaS: Smart Factory as a Service

Het concept van de Smart Factory as a Service gaat zelfs nog een stap verder: Schaalbare, volledig geautomatiseerde en aanpasbare productiecapaciteiten kan als service tegen variabele kosten worden geboekt. Zo kunnen nieuwe productvariaties snel, flexibel en zonder risico naar behoefte worden geproduceerd.

Inzicht in het concept Smart Factory as a Service biedt KUKA nu al. Samen met haar samenwerkingspartners MHP en Munich Re exploiteert KUKA een prototype van de slimme fabriek in München, Duitsland. De locatie is beschikbaar voor geïnteresseerden voor ondernemingsevenementen, seminars en expertlezingen.

De Smart Factory as a Service maakt flexibele processen mogelijk.