Kies uw locatie:

Land

Megatrend: Demografische veranderingen

De demografische veranderingen zorgen voor vele ingrijpende, nieuwe ontwikkelingen. In het bijzonder het dreigende tekort aan geschoolde arbeidskrachten zal de komende decennia een belangrijke factor vormen. Hiervoor moeten bedrijven nu al doeltreffende strategieën ontwikkelen.


Demografische veranderingen leiden tot een vergrijzende samenleving

Met name industrielanden en opkomende landen worden in toenemende mate geconfronteerd met een belangrijk aspect van demografische veranderingen: een vergrijzende samenleving waarin steeds meer ouderen worden geconfronteerd worden met een afnemend aantal kinderen.

Door medische vooruitgang en een gezondere leefstijl is de gemiddelde levensverwachting in de afgelopen 50 jaar wereldwijd gestegen. Gelijktijdig zijn de geboortecijfers drastisch gedaald - wereldwijd, en vooral in de industrielanden en opkomende landen. Volgens de prognoses zal het aandeel 65-plussers in veel landen van de wereld tegen 2060 tussen 20 en 30% van de totale bevolking uitmaken.

Bron: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.

Langetermijnproductiviteit ondanks tekort aan geschoold personeel

De demografische ontwikkelingen zijn ook van invloed op de arbeidsmarkt, waar in de toekomst steeds minder geschoolde arbeidskrachten beschikbaar zullen zijn.

Om dit dreigende tekort aan geschoolde arbeidskrachten met succes op te vangen, moeten ondernemingen enerzijds de gezondheid, competentie en motivatie van bestaande werknemers in stand houden en uitbreiden, en zich anderzijds positioneren als een aantrekkelijke werkgever voor jonge arbeidskrachten.

Bovendien kunnen door de automatisering vele taken en processen de behoefte aan personeel worden gereduceerd en de beschikbare arbeidskracht voor veeleisende, niet-automatiseerbare taken worden ingezet.

Automatisering en mens-robot-samenwerking versterken de productie van de toekomst

Juist op het gebied van de productie leveren intelligente automatiseringsoplossingen een waardevolle bijdrage aan een aantrekkelijke werkomgeving. Bovendien kan hierdoor een tekort aan personeel worden opgevangen.

Door eentonige, repetitieve en fysiek belastende taken te automatiseren, kunnen menselijke vaardigheden en krachten op andere gebieden worden ingezet; de gezondheid en motivatie van medewerkers kunnen worden bevorderd.

In het bijzonder gevoelige, collaboratieve robots (cobots), die in het kader van de mens-robot-samenwerking hand in hand met medewerkers werken, bieden volledig nieuwe mogelijkheden om de productiviteit te verhogen. En dit zonder dat er meer gekwalificeerd personeel vereist is. Gelijktijdig ontlasten ze de medewerkers fysisch en psychisch en maken ze constante, kwalitatief hoogwaardige productieresultaten mogelijk.

Flexibele, intuïtief bedienbare technologieën by KUKA

Om automatiseringsoplossingen efficiënt en duurzaam in het productielandschap van de toekomst te integreren, zijn flexibele, aanpasbare technologieën en intuïtieve gebruikersinterfaces vereist.

Met zijn uitgebreide dienstenportfolio maakt KUKA een ongecompliceerde programmering, bediening en verdere ontwikkeling van industriële robots en complete productie-installaties mogelijk. Van ready2use-pakketten tot collaboratieve, per simulatie programmeerbare lichtgewicht robots tot uitgebreide diensten – rust uw bedrijf en uw personeel nu al uit met de uitdagingen van de productie van de toekomst!

In de Future Production Landscapes werken mensen en robots hand in hand samen.