Kies uw locatie:

Land

Sustainability report

With an annual sustainability report, KUKA informs its stakeholders about approaches and measures as well as data and facts concerning sustainabilty.

Download the KUKA Sustainability Reports here

 • Preview 1
 • Preview 2
 • Preview 3

KUKA Sustainability Report 2022

Download

Managementsystemen en certificaten op sociaal terrein

Om de duurzame ontwikkeling en de gezondheid van de KUKA'ers beschermen, werken wij met kwaliteitsmanagementsystemen, die bijvoorbeeld de veiligheid van medewerkers op bouwplaatsen waarborgen. Daartoe behoort ook een grondig gezondheidsmanagement. Onze actuele certificaten:

 • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
  Het managementsysteem voor arbeidsveiligheid van de Beierse arbeidsinspectie en de economische sector heeft tot doel de veiligheid en gezondheid van medewerkers op de werkplek te verbeteren en rendabeler te maken. OHRIS is erop gericht dat medewerkers zich zelf actief bezighouden met arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming.
 • OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series):
  De Britse norm is een van de pijlers voor de certificering van managementsystemen op het gebied van arbeidsveiligheid. OHSAS 18001 houdt zich bezig met de gevaren en risico's van beroepsgerelateerde veiligheid en gezondheid.
 • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
  Het accreditatiesysteem voor gezondheid en veiligheid CHAS is een certificaat voor de bouwindustrie. Het helpt zowel inkopers als leveranciers de gezondheids- en veiligheidscompetentie van de onderneming te beoordelen.
 • berufundfamilie:
  Het certificaat is erop gericht arbeidsplaatsen zo vorm te geven dat rekening wordt gehouden met de gezinssituatie en de huidige levensfase van de werknemer. Op die manier wordt beoogd de levenskwaliteit van werknemers en de efficiëntie van de onderneming verhogen.

Managementsystemen en certificaten op ecologisch terrein

Met ons milieumanagementsysteem en het energiemanagementsysteem zorgen wij ervoor dat de soort, de omvang en de effecten van onze activiteiten, producten en diensten gepast zijn. Daarom werken wij voortdurend aan verbetering van dit managementsysteem en vermijden we handelingen die het milieu belasten. Onze duurzaamheidscertificaten op dit terrein: 

 • ISO 14001: Met de internationale norm ISO 14001 worden de eisen aan een milieumanagementsysteem vastgelegd. Daarbij staat het doorlopende verbeteringsproces centraal. ISO 14001 behoort tot een normenreeks die zich onder andere bezighoudt met levenscyclusanalyses, milieu-indicatoren en milieuprestatiebeoordelingen.
 • ISO50001: De internationaal erkende norm ondersteunt de opbouw van een systematisch energiemanagement met betrekking tot energie-efficiëntie en CO2-uitstoot. KUKA heeft de certificering van het energiemanagementsysteem met de norm ISO 50001 gepland voor het jaar 2016.
 • VDA 6.4: KUKA is op relevante locaties gecertificeerd volgens VDA 6.4. Deze norm heeft betrekking op toeleveranciers voor de auto-industrie en is gelanceerd door TÜV.

Managementsystemen en certificaten op economisch terrein

Om duurzaam te ondernemen, zetten wij ook hier in op beproefde kwaliteitsmanagementsystemen. Tot onze certificaten op dit gebied behoren onder andere:

 • AEO (Approved Economic Operator – geautoriseerde marktdeelnemer): De certificering dient ertoe de veiligheid van de internationale leveringsketen als betrouwbaar te bevestigen.
 • ISO9001: De normenreeks houdt zich bezig met kwaliteitsmanagementsystemen en dient het wederzijdse begrip op nationaal en internationaal niveau.
 • VDA6 deel 4: Als toeleverancier voor de auto-industrie is KUKA ook gecertificeerd met de onafhankelijke standaard VDA6 deel 4. Met deze norm kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen van de auto-industrie op gebieden waarop momenteel geen certificering volgens IATF16949 mogelijk is.
 • IATF16949: Deze norm heeft tot doel systeem- en proceskwaliteit en klanttevredenheid te verbeteren. Centraal staat het ontdekken van fouten, niet alleen het vermijden ervan.
 • EN/AS9100: Deze internationaal erkende norm dient als kwaliteitsmanagementsysteem voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. EN/AS9100 is gebaseerd op de ISO9001-certificering.
 • ISO13485: Ook voor de medische industrie bestaan vastgelegde kwaliteitsmanagementsystemen. De bijbehorende certificering ISO13485 definieert de eisen voor het ontwerp en de productie van medische producten.
 • ISO3834: Ook deze norm is voor KUKA als expert op het gebied van lassen belangrijk. Hierin worden de kwaliteitseisen voor fabrikanten van gesmeltlaste onderdelen en constructies beschreven.
 • Bekende afzender (BA): Met deze status kunnen wij als onderneming aantonen dat wij veilige luchtvracht verzenden.

Download Certificates