Kies uw locatie:

Land

De effectiviteit van een compliance-programma hangt direct samen met de effectiviteit van het ingestelde meldsysteem. KUKA biedt medewerkers en derden verschillende manieren om eventuele opmerkingen en klachten over compliance te melden.

Afhankelijk van de vraag of een persoonlijk bekend contact of anonimiteit voorrang heeft, kiest de persoon die een situatie wenst te melden de overeenkomstige contactmogelijkheid. Zowel voor interne als externe medewerkers staat voor de anonieme melding de ombudspersoon te beschikking en voor de niet-anonieme melding de Compliance Officers; werknemers van het bedrijf hebben bovendien de optie om zich rechtstreeks tot hun leidinggevende of personeelsafdeling te wenden.

Voor interne en externe medewerkers is bovendien een webgebaseerd platform beschikbaar, waarmee meldingen naar wens anoniem of niet-anoniem kunnen worden gedaan.

Via de genoemde communicatiekanalen kunnen alle soorten situaties worden gemeld waarbij een compliance-schending wordt vermoed. Dit omvat tevens schendingen van de Duitse wet inzake zorgvuldigheid bij de toeleveringsketen (LkSG). Meer details hierover vindt u in het Reglement van orde.

Het meldsysteem is niet bedoeld voor commerciële aanvragen, vragen in verband met sollicitaties of andere algemene vragen. Neem hiervoor contact op met de betreffende contactpersonen.

Voor KUKA-medewerkers geldt dat: onderwerpen die verband houden met arbeidsomstandigheden, zoals conflicten in de directe werkomgeving, tuchtmaatregelen of salaris, in de eerste plaats met de directe interne contactpersonen ter plaatse moeten worden behandeld.

Het meldsysteem mag niet worden gebruikt om valse beschuldigingen te uiten of opzettelijk onjuiste informatie te melden.
Melding via webgebaseerd platform

Externe meldpunten

Meldende personen kunnen kiezen of ze zich tot de interne meldpunten of tot een extern meldpunt van de overheid wenden. In gevallen waarin intern effectief kan worden opgetreden tegen de schending, moet echter de voorkeur worden gegeven aan de interne meldpunten. Een overzicht van externe meldpunten vindt u bij het Bundesamt für Justiz: BfJ - Bevoegdheid van de meldpunten (bundesjustizamt.de)

 • KUKA Compliance Officers

  Uw contactpersonen voor alle aspecten van compliance

  Kom meer te weten.
 • KUKA Integrity

  webgebaseerd platform voor het melden van klachten, zowel voor interne als voor externe medewerkers, anoniem en niet-anoniem mogelijk

  Kom meer te weten.
 • Reglement van orde

  inzake de klachtenprocedure in geval van schending van de Duitse wet inzake zorgvuldigheid bij de toeleveringsketen (LkSG)

  Kom meer te weten.